FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/04/2018

Räknas en bilaga som avtalsinnehåll trots att man inte undertecknat den?

Hej

Har en fråga om konkurensklausul. I avtalet står det bara konkurensklausul enligt bilaga. Jag har bilagan, men jag har inte skrivit under den. Har bara fått mallen, med mitt namn samt underskrift av mig och arbetsgivaren saknas. Gäller den trots att vi inte skrivit under den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är vanligt förekommande att använda sig av detta sättet att hänvisa för att införliva ett annat material till avtalet. Det krävs däremot att bilagan har inkopierats på ett tillräckligt tydligt sätt för att bilagan ska ha anses vara införlivat i avtalet. Om det har införlivats är bilagan avtalsinnehåll eftersom att du har accepterat avtalet som omfattar innehållet i bilagan genom hänvisningen. Det spelar därför ingen roll om du har skrivit under den separata bilagan.

Inkopiering
För att villkoren ska räknas som införlivade måste det finnas en referensklausul som hänvisar till vart man hittar innehållet. På framsidan ska referensklausulen finnas och på t.ex. baksidan ska man hitta villkorets innehåll.

Villkoren ska vara synliga, tydligt skrivet, begripligt, ej i finstilt eller redigerat så att de får annat innehåll, sammanhängande samt språkligt utformat så att normalkonsumenter begriper.

Om det brister i dessa så jämkas de till konsumenternas fördel med stöd av 36 § avtalslagen (AvtL). Men att tolka till konsumentens förmån behöver inte vara den subjektiva konsumentens yrkanden utan det ska göras en objektiv bedömning.

Bedömning vid implementering
Villkoren måste bringas till motpartens kännedom innan avtalets ingående för att det ska vara giltigt. Vid däremot partsbruk kan det räcka med att man förväntas att samma villkor ska gälla även i detta avtal. Villkoren behöver inte uttryckligen vara med i ett skriftligt avtal, det räcker med att man istället tydligt hänvisa till dem (NJA 1975 s. 545). Det krävs inte att motparten har tagit del av villkoret utan det räcker med att de tydligt har hänvisats (NJA 2011 s. 600).

Men för särskilt betungande villkor måste de särskilt framföras, de ska klargöras och fästa motpartens uppmärksamhet vid att villkoret ska gälla (NJA 1979 s. 401). När det är ett konsumentförhållande så ställs det högre krav på att dessa villor ska uppfyllas än avtalsförhållanden mellan näringsidkare. Även om dessa villkor är uppfyllda kan de fortfarande anses som oskäliga enligt 36 § AvtL och kan trots implementeringen ogiltigförklaras.


Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!


Med vänliga hälsningar,

Ikram AsryRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”