Räknas en bil med i bodelningen fastän den används i arbetet?

2018-09-30 i Bodelning
FRÅGA
<p>Hej!</p><p>Vi ska skiljas och min fråga är:</p><p>Jag har privat bil som jag använder i tjänst för att kunna utföra mina arbetsuppgifter, min arbetsgivare ersätter mil kostnad samt en fast ersättning/mån.</p><p>Jag har intyg på ovan från min arbetsgivare där det tydligt framgår att jag är beroende av bilen i tjänsten.</p><p>Hur ska bilen räknas i samband med vår kommande bodelning ?</p><p>Mvh</p><p></p>
SVAR

<p>Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>Jag tolkar det som att du äger bilen men att din arbetsgivare betalar milkostnad samt en fast månadsersättning för att du använder bilen i arbetet.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Vilken lag är tillämplig?</strong></p><p>Eftersom din fråga handlar om äktenskapsskillnad så är det i <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230" target="_blank">Äktenskapsbalken</a> (ÄktB) reglerna finns.</p><p><br></p><p><strong>Vad är en bodelning?</strong></p><p>Vid en skilsmässa ska en bodelning göras mellan makarna. Bodelningen är den processen där gemensamma tillgångar (giftorättsgods) läggs ihop och sedan delas i två, <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K11P1S1" target="_blank">11 kap. 1 §</a> &amp; <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K11P3S1" target="_blank">11 kap. 3 § </a>ÄktB. Om det finns skulder kopplat till den gemensamma egendomen kommer det räknas bort från tillgångarna innan delningen genomförs, <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K11P2S1" target="_blank">11 kap. 2 § </a>ÄktB. Efter delningen har båda makarna fått hälften var av den gemensamma egendomen.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Ska bilen vara med i bodelningen?</strong></p><p>Bilen ska vara med i bodelningen om den är giftorättsgods, <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K10P1S1" target="_blank">10 kap. 1 §</a> ÄktB. Vad klassas som giftorättsgods då? All egendom makarna äger som inte är deras enskilda genom villkor i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Vanligtvis är egendom giftorättsgods, <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K7P1S1" target="_blank">7 kap. 1 §</a> &amp; <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K7P2S1" target="_blank">7 kap. 2 §</a> ÄktB. Din bil skulle vara enskild egendom om du exempelvis ärvt det med villkoret att det ska vara din enskilda, eller om ni makar hade skrivit det i ett äktenskapsförord. Om du har köpt bilen med dina egna pengar men inte skrivit något äktenskapsförord så har din fru rätt till hälften av dess värde.</p><p><br></p><p><strong>Hur fungerar delningen i verkligheten?</strong></p><p>I praktiken fungerar det inte så att din fru får "halva" din bil. Det som händer vid bodelningen är att värdet av all egendom tas upp och sedan delas på hälften. Detta betyder att när den faktiska uppdelningen mellan er egendom ska göras så kanske du väljer bilen och hon tar något annat som motsvarar dess värde, <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K11P7S1" target="_blank">7 kap. 11 §</a> ÄktB. Om bilen är värd mer än din halva av er egendom så får du köpa ut henne, <a href="https://ferenda.lagen.nu/1987:230#K11P9S1" target="_blank">7 kap. 9 §</a> ÄktB.</p><p>Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du ställa en ny!</p><p>Vänliga hälsningar,</p>

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2113)
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (66969)