Räknas det som snatteri om jag lägger tillbaka varan innan jag lämnar affären?

FRÅGA
Hej jag har en undran. omjag stoppar något på mej inne i affären, och ångra mej så jag läger tillbaks grejen strax innan jag skall betala, (grejen kosta 27kr) år de snatteri om man inte lämnat affären? även om det finns bilder.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till brottsbalken (BrB).

Vad är snatteri?
Vad vi brukar kalla snatteri, heter enligt lagen ringa stöld. För att det ska vara fråga om detta krävs det att du olovligen har tagit någonting från någon annan, med uppsåt att tillägna dig själv det, samt att det inneburit skada. Skillnaden mellan vanlig stöld och ringa stöld är värdet på sakerna. Om saken togs i en butik och värdet understiger 1250 kr anses det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB).

Du har inte gjort dig skyldig till snatteri
I ditt fall berättar du att du ångrade dig och lämnade tillbaka saken innan du gick till kassan. Det innebär att brottet inte fullbordades. När man bedömer om någon "olovligen tagit" något, så brukar man prata om besittning och se det som två steg. När du plockar ner saken från hyllan och lägger den i din jackficka så har både du och affären tillgång till saken. Det kallas sambesittning. Men så fort du lämnar butiken och går förbi kassorna så har inte längre affären någon tillgång till saken, bara du. Det kallas ensambesittning. Det är först när du får ensambesittningen som du har begått ett brott, alltså när du passerar kassorna/larmbågarna/utgången.

Om det hade varit en sak av ett större värde som kunde klassas som stöld, hade det kunnat bli annorlunda. För stöld kan du nämligen dömas för även försök till stöld. Du kan inte dömas för försök till snatteri (8 kap. 12 § BrB).

Slutsats
För att det ska räknas som snatteri krävs det att du har passerat kassorna med saken på dig (eller utgången, beroende på hur affären ser ut). Om du har ångrat dig och lagt tillbaka saken så är det inte snatteri.


Hoppas jag har rett ut dina funderingar!


Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (634)
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?
2020-09-29 Vilken påföljd kan väntas vid en stöld av varor värda 15 000 kr?
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik

Alla besvarade frågor (84692)