Räknas det som koppleri när någon hjälper annan att sälja sex i utbyte mot sexuella tjänster?

Hej!

Jag undrar om det räknas som koppleri ifall en person på olika sätt (sätt som enligt lagen räknas som koppleri) hjälper en annan att sälja sex i utbyte mot sexuella tjänster? Alltså att "medhjälparen" inte tar en andel av säljarens inkomster utan tar betalt i form av sex.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet koppleri består i att någon främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap. 12 § brottsbalken). Det finns alltså inget krav på att främjaren tjänar pengar på annans sexuella förbindelser utan ett rent främjande utan ekonomisk motprestation klassas som koppleri enligt lagens ordalydelse.

Att motprestationen i detta fall består av sexuella tjänster skulle kunna utgöra köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § brottsbalken). Detta brott består i att någon skaffar sig en sexuell förbindelse mot ersättning. Till skillnad från koppleri så behöver inte denna ersättning vara av ekonomiskt slag utan kan avse annat, t.ex. narkotika eller smycken. Ersättningen i detta fall skulle då kunna tänkas vara den tjänst som främjaren erbjuder genom att hjälpa personen att sälja sex till andra.

Vänligen,

Ellen Widgren AxmarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”