Räknas det som förskott på arv när morföräldrar betalar för barnbarnens utbildningar?

2019-02-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag och mina 3 syskonbarn är arvtagare efter båda mina föräldrar, min enda syster är bortgången sedan 20 år tillbaka. Mina föräldrar har bekostat alla 3 skolutbildning, varav pojken hade 1 år i USA för att utbilda sig till pilot, samt fortsatt uppgradering på större flygplanstyper, bl.a Boeing 747. Detta innebar mycket pengar, i flera hundratusen kronor och förutom pilotutbildningen som är över miljonstecket. Detta känns väldigt orättvist gentemot mig som inte har fått någonting utan alltid fått klara mig själv. Nu undrar jag om det kan ses som förarv efter mina föräldrar och om jag har någon laglig rätt att kräva det som förarv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du med "förarv" menar förskott på arv.

När räknas något som förskott på arv?

Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken, 6 kap. Huvudregeln är att när arvlåtaren under sin livstid gett en större gåva till någon av sina bröstarvingar, ska värdet av den gåvan avräknas från den bröstarvingens arv efter arvlåtaren (se 6 kap. 1 §). Som bröstarvinge räknas arvlåtarens barn. Barnbarn räknas dock som bröstarvingar om deras förälder inte lever. Om din syster inte levde när dina föräldrar betalade för barnbarnens utbildningar är alltså huvudregeln att kostnaden för utbildningarna ska räknas som förskott på arv. Det betyder att du i så fall kommer att få ett större arv efter dina föräldrar.

Om din syster däremot levde när dina föräldrar betalade för barnbarnens utbildningar är huvudregeln att detta inte ska räknas som förskott på barnbarnens arv.

Det är dock alltid arvlåtaren, alltså dina föräldrar eller den förälder som betalade för barnbarnens utbildningar, som bestämmer om gåvan, alltså kostnaderna för utbildningarna, ska räknas som förskott på arv eller inte. Om dina föräldrar inte vill att utbildningskostnaderna ska räknas som förskott på barnbarnens arv kommer kostnaderna inte heller att göra det. Föräldrarnas vilja att en gåva ska räknas som ett förskott eller inte räknas som ett förskott behöver inte skrivas ner i ett testamente, utan det räcker med att föräldrarna på något sätt har klargjort att gåvan inte ska eller ska ses som ett förskott.

Sammanfattning och svaret på din fråga

Om dina föräldrar inte har sagt, skrivit eller gjort något som tyder på att gåvan, alltså att de betalade för barnbarnens utbildningar, inte ska ses som ett förskott på barnbarnens arv och om din syster inte levde när föräldrarna betalade för utbildningarna, ska gåvan alltså räknas som förskott på arv. Det innebär i så fall att du har rätt till ett större arv efter dina föräldrar.

För att undvika en eventuell framtida arvstvist skulle jag rekommendera att du hör med dina föräldrar, om de fortfarande lever, om de avsåg att utbildningskostnaderna skulle räknas som förskott på barnbarnens arv. Det är som sagt dina föräldrar som bestämmer detta.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (983)
2019-05-16 Förskott på arv
2019-05-13 Gåva och förskott på arv
2019-05-12 Förskott på arv vid försäljning till underpris
2019-05-11 Betydelse av förskott på arv vid bouppteckning och arvskifte

Alla besvarade frågor (69284)