Räknas det som förskott på arv när gåvan är till annan person än bröstarvinge?

Är det ett förskott på arvet om min pappa säljer en fastighet till min systers man? Han sålde huset till min svåger 6 månader innan han gick bort i cancer.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om förskott på arv finner du i Ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel räknas gåvor till bröstarvingar (barn) som förskott på arv och gåvan ska då avräknas från arvet (6 kap. 1 § ÄB). Gåvor till annan än bröstarvinge räknas däremot inte som förskott på arv. För att en gåva till någon som inte är bröstarvinge ska räknas som förskott på arv, så måste arvlåtaren ha föreskrivit att gåvan ska räknas som förskott på arv eller att det framgått av omständigheterna när gåvan gavs bort.
För att det ska räknas som en gåva ska det vara frågan om att personen exempelvis inte gett någon motprestation eller att försäljningen skett till underpris.

Eftersom din pappa sålt en fastighet till din systers man så räknas det inte som förskott på arv, under förutsättningen att din pappa inte särskilt föreskrivit att det ska vara förskott på arv.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”