Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer användarvillkor?

2021-04-18 i Avtal
FRÅGA
Hej! Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer satta villkor på sociala medier (ex Facebook)? Tack!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oftast när man vill använda en tjänst (t.ex. Facebook) krävs att man godkänner användarvillkoren. Det förhållandet kan då ses som ett ingående av avtal mellan dig och den som tillhandahåller tjänsten. Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal ska hållas.

Avtalsbrott föreligger när en part inte presterar i enlighet med avtalet. Påföljderna vid avtalsbrott är olika för olika fall. Påföljderna brukar regleras i avtalet – om sådana inte finns reglerade kan man vända sig till lagar och eventuellt allmänna avtalsrättsliga principer. Vad gäller sociala medier är påföljden oftast att ens konto blir avstängd.

Svar på din fråga: Ja, det räknas som avtalsbrott när användare inte följer satta villkor på sociala medier.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1475)
2021-05-14 Kan användandet av annans bankdosa täckas av framtidsfullmakt?
2021-05-13 Vem kan aktivera en framtidsfullmakt när det finns flera fullmaktshavare?
2021-05-11 Avtal om ränta på lån
2021-05-03 Mall för överlåtelse av hus på ofri grund

Alla besvarade frågor (92257)