Räknas bostaden jag och min sambo bor i som gemensam bostad?

FRÅGA
Jag o min sambo flyttade in i den bostad (egen villa) som vi ff bor i sedan 1987. Min sambo har en son född 1973 och jag o min sambo har två gemensamma barn. Min sambo ville vid köpet av villan att jag ensam skulle stå för lagfarten vilket jag gör sedan dess. Räknas bostaden i vårt fall som gemensam och kan i så fall min sambos son göra anspråk på arv utifrån bostadens värde när min sambo avlider? Vad sker i arvshänseende,gällande bostaden, om jag dör före min sambo. Tilläggas bör kanske att min sambo mantalsskrev sig ca 2-3 månader efter mig på adress där bostaden är belägen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gemensam bostad?

Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Enligt 3 § sambolagen är huvudregeln att bostad som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom, vilket innebär att egendomen ska delas lika vid en eventuell bodelning. Definitionen av gemensam bostad framgår även av 5 § sambolagen, var det framgår att gemensam bostad är sådan som samborna eller någon av dem äger, och som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Vem som står som ägare eller vem som har betalat för bostaden är således inte avgörande, utan frågan är om bostaden är förvärvad för gemensamt bruk. Därmed utgör er bostad samboegendom. Om ni vill klargöra förhållandena för tredje man finns en möjlighet att göra en anmälan till inskrivningsmyndigheten att bostaden som du är lagfaren ägare till utgör gemensam bostad, enligt 5 § andra stycket sambolagen. Möjligheten finns, men er bostad synes utgöra samboegendom utan ett sådant förfarande, och är endast en möjlighet ur bevishänseende.

Kan min sambos son göra anspråk på arv?

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållande att gälla:

om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,om samborna flyttar isär ellerom någon av samborna avlider

Att ett samboförhållande upplöses medför inte att bodelning ska göras automatiskt. Om någon av parterna vill att en bodelning ska genomföras måste denne begära att egendomen ska fördelas genom bodelning, enligt 8 § sambolagen. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider, ska begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas. Om du begär bodelning efter din sambo avlider, så ska all samboegendom delas mellan er. Bostaden tillfaller dig, men då bostaden utgör samboegendom kommer du få utge skifteslikvid till din sambos dödsbo, enligt 17 § sambolagen. Skifteslikvid är det belopp i pengar som motsvarar likadelningen av samboegendomen, som inte upprätthålls om du erhåller sambobostaden utan att din sambos dödsbo erhåller något i motsvarande mån.

När arvet sedan fördelas efter din sambos dödsbo, kommer din sambos son erhålla detta belopp som härstammar från bodelningen av samboegendomen, och därmed få ta del av den gemensamma bostaden genom utfående av skifteslikvid. Om du inte begär bodelning erhåller inte din sambos son del av bostaden i belopp. Om du avlider före din sambo sker liknande händelseförlopp om din sambo begär bodelning. En behovsprövning av vem som är i störst behov av bostaden görs enligt 16 § andra stycket sambolagen.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2220)
2019-04-19 Kan min sambo kasta ut mig från lägenheten?
2019-04-18 Min sambo betalade större kontantinsats, har hen då rätt till större vinst vid en försäljning?
2019-04-18 Hur delas värdet av och kostnader för en lägenhet när sambos ska flytta isär?
2019-04-15 Kan man kräva att en sambo efter separation flyttar från den gemensamma bostaden?

Alla besvarade frågor (67977)