Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?

2020-10-24 i Bodelning
FRÅGA
Om man gör en bodelning ( när en av makarna dör) räknas det både tillgångar och skulder och läggs i en pott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller ena makens död är huvudregeln att en bodelning ska genomföras. I en bodelning fördelas makarnas egendom mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB).

Räknas både skulder och tillgångar in i bodelningen?

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Innan bodelningen ska makarnas respektive andel i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vardera makes giftorättsgods upptas då på respektive makes ägandesida. Makarnas respektive skulder som är hänförliga till deras giftorättsgods dras då av från giftorättsgodset på vardera makes sida (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods sedan man gjort avdrag för skulder läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Exempel

A och B är gifta. A avlider och en bodelning ska genomföras. A har giftorättsgods till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor och skulder hänförliga till giftorättsgodset till ett värde av 20 000 kronor. B har giftorättsgods till ett värde av 120 000 kronor och skulder hänförliga till giftorättsgodset motsvarande 10 000 kronor.

Eftersom makarnas skulder är hänförliga till deras respektive giftorättsgods drar man av motsvarande summa vid beräkningen av deras andelar i boet så att skulderna kan täckas. Det innebär att A går in med 80 000 kronor i bodelningen (100 000 - 20 000) och B går in med 110 000 kronor i bodelningen (120 000 - 10 000).

Makarnas giftorättsgods slås samman och uppgår därmed till 190 000 kronor (80 000 + 110 000). Det sammanlagda giftorättsgodset delas sedan lika mellan makarna vilket innebär att A respektive B får 95 000 kronor vardera.

Sammanfattning

När man beräknar makarnas respektive andelar i boet gör man avdrag för makarnas skulder genom att avräkna dem från makarnas giftorättsgods. Det som sedan återstår av giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna. Det är alltså bara tillgångarna som läggs samman i en pott eftersom man gör skuldavdraget redan när man beräknar makarnas andelar i boet, men skulderna påverkar hur mycket respektive make går in med i bodelningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2796)
2021-05-14 Nyttjanderättsersättning
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?

Alla besvarade frågor (92309)