Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?

2021-04-12 i Förskott på arv
FRÅGA
År 2003 så gjorde min far en överlåtelse av aktier till min syster, nu är far avliden, det finns inga tillgångar i dödsboet, bouppteckning är inte inskickad, är detta att betraktas som förskott på arv? Har jag då någon rätt att tillgodose del av detta arv om något skrivet dokument saknas. Om så är fallet vad är det för värde som gäller, värdet vid överföringen eller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni är helsyskon och att ni båda är bröstarvingar till din far. Jag utgår också från att aktierna har överlåtits som en gåva och inte har sålts.

Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar är förskott på arv. Om din far hade velat att överlåtelsen inte skulle räknas som förskott på arv hade han behövt uttrycka det i ett gåvobrev eller att det med hänsyn till omständigheterna var uppenbart. (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Huvudregeln är att värdet vid gåvotillfället ska räknas och inte nuvärdet (6 kap. 3 § ärvdabalken).

I ditt fall
Det innebär i ditt fall att om det inte varit uppenbart att överlåtelsen varit menad att inte vara förskott på arv så ska det räknas som förskott på arv. Värdet på aktierna ska då läggas till kvarlåtenskapen efter din far och värdet utgår från gåvotillfället.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Högström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92257)