Råkade ta varor under panikångestattack - snatteri?

FRÅGA
Jag var på en matbutik i fredags med mitt barn i barnvagnen. Jag fick panikattack och behövde ta mig ut darifrån. Jag tänkte inte att jag hade några saker i barnvagnen som jag skulle köpa (runt 150 kr). Blev tagen av en väktare och försökte förklara att jag har panikångest. Polisen var redan på plats, men sa att de hade inte tid att prata med mig. Väktare sa att han kommer skicka in anmälan till Polis och att jag kommer få ett brev till förhör. Måste polis anmälan göras på plats eller kan han skicka in till polis i efterhand? Om jag bli kallad till förhör, kan det hjälpa att ha bevis från läkare och psykolog om min diagnos? Jag är helt ostraffad och det var inte planerat att ta sakerna utan att betala. Jag erkände ingenting på plats och skrev inte under någonting på plats. Han släppte mig och sa att jag skulle få hem ett brev. Tack för hjälpen!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån händelseförloppet om du beskriver och med hänsyn till att värdet av varorna uppskattas till ca 150 kr har väktaren med största sannolikhet polisanmält dig för snatteri. En polisanmälan om brott kan göras i efterhand, och behöver alltså inte göras på plats.

Brottet snatteri regleras i Brottsbalken (BrB) 8 kap. 2§ och är en mildare form av stöld som regleras i BrB 8 kap. 1§. För att du skall kunna dömas för snatteri måste man dels kunna visa att du olovligt tagit något av värde som tillhör annan. Eftersom du lämnade butiken med varor utan att betala för varorna och blev ”påkommen” av väktare i samband med detta föreligger inga svårigheter att bevisa detta. Däremot måste man också kunna visa att du hade ett s.k. ”tillängnelseuppsåt”. Det innebär att man måste kunna visa att du hade avsikt att behålla varorna eller göra de ”till dina”. Det framstår inte som att detta var din avsikt, utan att du snarare greps av panik och var omedveten om ditt handlande. Att man är sjuk är ingen omständighet som i och för sig befriar någon från ansvar om man begår ett brott. Ett sjukdomsintyg som stärker din version om att du inte hade avsikt att tillägna dig varorna kan däremot vara ett sätt som gör att polisen inte kommer kunna visa att du hade avsikt att behålla varorna. Kan man inte visa att din avsikt var att behålla varorna kan du inte dömas för brottet snatteri.

Sammanfattningsvis, avgörande för om du kommer dömas för snatteri är om man kan visa att du hade avsikt att behålla varorna när du lämnade butiken med varorna utan att betala för dem. Huruvida du kan visa att du är sjuk eller inte har i sig ingen egentlig betydelse men kan påverka bedömningen av om din avsikt var att behålla varorna när du lämnade butiken utan att betala för dessa.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (643)
2020-10-29 Rån trots replika av pistol?
2020-10-26 Är det olagligt att ta föremål från soptunnor?
2020-10-26 Får en ordningsvakt kroppsvisitera mig? Är jag skyldig att anmäla ett brott jag har sett?
2020-10-26 Är försök till stöld straffbart?

Alla besvarade frågor (85555)