Råkade ta med en sak ut ur butiken - anklagad för ringa stöld

FRÅGA
Hej, jag är 17 år, anklagad för ringa stöld på biltema. Händelsen gick till såhär, jag gick in för att köpa en bil läsare (OBD 2). Jag började direkt leta vid ingången där det fanns "mekaniska" grejer som dataprylar, laddare, mobilskal osv, jag tänkte att det kan finnas där. kollade runt en massa för att hitta det jag sökte och det användes emot mig i slutändan att jag såg tydligen nervös ut? Kollade runt en massa? Samt gick fram och tillbaka mellan hyllor. Allt för att hitta en OBD 2. När jag ändå var där såg jag mobilskalshyllan, jag behövde ett nytt skal och det hade jag även i åtanke. Jag ville se hur skalet skulle Se ut på min telefon så jag gjorde en grej som inte får göras i butik vilket är att öppna upp kartongen, satt med en liten klisterlapp. Testade skalet, Perfekt! Tyckte jag. Så kom jag på det att juste! Läsaren. Så jag började googla. Jag stod där i säker 5 min. Skalet var på min telefon vilket jag inte tänkte på under tiden. Jag fick fram hylla och avdelning. Toppen tyckte jag så gick jag mot hyllorna. Fanns inte där så personal hänvisa mig till kundservice. Där var den. Jag betalade och passerade kassan. Nån hoppar ut framför mig, jag tänkte att "oj han kanske bara snubbla framför mig", han greppar tag och en av hans kollegor kommer och tar tag i mig bakifrån. Jag fattade inte vad som hände. Efter några sekunder förstod jag. Men det var försent. Skalet kosta 74kr. Jag skäms.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som inte framgår av din fråga är om du har blivit polisanmäld för händelsen. Jag utgår dock från att det är så eftersom detta annars inte är ett juridiskt problem. Tilläggas kan att det är möjligt att du blivit polisanmäld utan att veta om det ännu. Om polisen skäligen misstänker dig för brottet kommer du att bli underrättad om misstanken (23 kap. 18 § rättegångsbalken).

Med hänsyn till mobilskalets låga värde är det korrekt att det är frågan om brott av ringa grad.

Stöldbrotten tillhör kategorin "uppsåtsbrott" och kräver således en avsikt att tillägna sig någon annans egendom för att brottet ska vara begånget. Det är ostridigt att du fört ut mobilskalet från butiken. Frågan är om du hade uppsåt till handlingen. Uppenbarligen var ju din avsikt inte att stjäla mobilskalet. Däremot kan ditt agerande tolkas som det.

Skulle det bli en rättsprocess av händelsen är det viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att du hade uppsåt till gärningen. Åklagaren måste här presentera någon form av bevisning som talar för ditt uppsåt och som ställer det utom rimligt tvivel. Uppenbarligen har någon sett dig och kanske fanns det övervakningskameror.

För att inte bli dömd här räcker det med att du skapar rimligt tvivel.

Något som kan tyda på att du hade uppsåt till stöld är att du öppnar förpackningen, men det är i sig inte tillräckligt för att automatiskt ha uppsåt till gärningen. Att öppna förpackningen är inte nödvändigtvis ett brott heller. Närmast är det ringa skadegörelse, men eftersom en klisterlapp var det enda som hindrade dig från att öppna den har du sannolikt inte begått någon skadegörelse över huvud taget. Att öppna förpackningen kanske inte är det hyggligaste att göra i en butik men det är inte automatiskt brottsligt. Dessutom är det rimligt att du ville testa skalet på mobilen innan du köpte den. Du har alltså här en förklaring som skapar rimligt tvivel avseende att du öppnade förpackningen.

Mycket av ditt agerande kan tolkas på två sätt. Att du gick omkring och letade en massa menar de är tecken på att du var nervös inför brottet. Samtidigt kan det ju tolkas som att du helt enkelt letade efter det som du egentligen skulle köpa, OBD 2-läsaren

Då händelsen kan tolkas på två sätt skulle jag säga att det inte är ställt utom timligt tvivel att du hade uppsåt att tillägna dig produkten. Det du berättar låter som något som skulle kunna hända vem som helst. Att glömma bort att du satt på skalet på mobilen är inte brottsligt. Att verka vara nervös för att du gick runt mycket har en enkel förklaring som stöds av att du dels tog hjälp av kundservice för att hitta produkten, dels att du faktiskt också köpte den.

Sammantaget kan man säga att du har lite av en uppförsbacke då flera saker kan tolkas som uppsåt. Däremot förefaller din berättelse trovärdig och den skapar rimligt tvivel. Så länge det finns rimligt tvivel är åklagarens bevisbörda inte uppfylld och en domstol skulle inte kunna döma dig till ansvar för brott.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (667)
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?
2020-12-28 Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88087)