FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/08/2017

Råka skriva på ett avtal som inte innehöll tidigare överenskommen pris

Hej! Jag skulle behöva hjälp angående ett avtal.

Jag har muntligt avtalat om att sälja chipspåsar till ett företag (X) för 20kr. Företaget accepterade mitt anbud. När vi sedan skulle skriva ett skriftligt avtal för detta (lättare att bevisa avtalet) så var det en medarbetare på företaget som skrev avtalet. Jag skrev på avtalet utan att läsa igenom det en extra gång eftersom jag tänkte att vi var överens vad som skulle gälla vid det muntliga avtalet. När jag vid ett senare tillfälle läste avtalet såg jag att denna medarbetaren på företaget hade skrivit att jag ska sälja chipspåsen för 10kr/per påse. Detta är ju självklart fel. Men företaget kräver nu att jag säljer chipspåsarna enligt det skriftliga avtalet. Hur gör jag nu? Jag vill inte vara bunden till det skriftliga avtalet då priset ej stämmer.

Hur kan jag gå tillväga?

Tack på förhand!

Mvh

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt den allmänna avtalsprincipen ska avtal hållas av den part som accepterat denna. Avtalsparter presumeras (antas) ha läst igenom avtalet och tillhörande avtalsvillkor. Ett svar (din underskrift) på anbud (medarbetarens upprättade avtal) är bindande för den som svarat (dig) enligt 1 § avtalslagen.

Det finns vissa undantag i lagen om bindande svar å avtal. Avtal som ingåtts genom bl.a. råntvång, lindrigt tvång, vilseledande, oskäliga avtalsvillkor, ocker och ohederligt förfarande är ogiltiga. Det kan inte röra sig om vilseledande eftersom ingen aktivt vilselett dig, du har haft en skyldighet att läsa avtalet noga. Oskäliga avtalsvillkor är sådana villkor som leder till att avtalsprestationerna hamnar i uppenbart missförhållande, 10 kr för en chipspåse torde inte utgöra ett uppenbart missförhållande eftersom det inte är helt oskäligt att en chipspåse säljs för så mycket. Ohederligt förfarande i avtal innebär att ett avtal inte är giltigt om det skulle strida mot tro och heder att använda avtalet (33 § avtalslagen). Det är möjligt att det anses vara ohederligt att försöka åberopa det här avtalet men skyldigheten att läsa avtalet innan man skriver under, speciellt om det enbart är fråga om priset, kan göra att avtalet ändå blir giltigt.

Huvudregeln är att avtal ska hållas. Du kan däremot välja att inte uppfylla din del enligt det avtalet men då får du vara redo på att argumentera för din sak om företaget vill gå till domstol; vilket de högst troligen inte skulle göra såvida det inte rör sig om en betydlig köpesumma. Om du vill åberopa det muntliga avtalet behöver du vittnen eller inspelning från avtalets ingående, och det utgör bevis om du skulle vilja göra avtalet gällande via tingsrätten. Du kan då stämma företaget till den tingsrätt i den staden du skrev under avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning