Radioaktiva ämnen hemma - är det lagligt?

Hejsan. Fick idén häromdagen att bygga det periodiska systemet i fysisk form med alla ämnen i små glaskuber, undrar om det är lagligt att äga radioaktiva ämnen hemma?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar alltså huruvida det föreligger juridiska hinder för ditt projekt, närmare bestämt om det är lagligt att förvara radioaktiva ämnen hemma.

Strålskyddslagen

Relevanta bestämmelser hittar vi i strålskyddslagen. I 1:7 strålskyddslagen definieras "verksamhet med joniserande strålning" som att exempelvis använda, lagra eller inneha radioaktivt material. Enligt huvudregeln i 3:1 strålskyddslagen är det förbjudet att bedriva en verksamhet med joniserande strålning som inte är berättigad.

Krav på försiktighet och kompetens

I det fall att verksamhet får bedrivas ska krav på försiktighet och kompetens iakttas. I 3:10 strålskyddslagen står att den som bedriver verksamhet med joniserande strålning bland annat ska, i den utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till verksamhetens art och andra förhållanden, kontrollera och upprätthålla strålskydd och vidta övriga försiktighetsmått som krävs för att hindra skada på människors hälsa och miljö.

Straff och förverkande

I 9:1 strålskyddslagen står att den som med uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 3:10 ska dömas till böter eller fängelse i högst två år. Detta innebär att även ett oaktsamt åsidosättande av kraven på försiktighet och kompetens kan medföra ansvar.

Rekommendation

Det är som huvudregel inte tillåtet att förvara radioaktiva ämnen hemma och ett sådant förfarande kan aktualisera straffansvar i form av böter eller - i värsta fall - fängelse. Detta är sannolikt på grund av att radioaktiva ämnen kan orsaka allvarlig skada på människors hälsa eller omgivning om dessa inte hanteras korrekt, vilket sannolikt kan vara svårt i en hemmamiljö. Min rekommendation är att kontakta strålsäkerhetsmyndigheten (länk här!) innan du vidtar någon åtgärd med radioaktivt material.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo