Rådighetsfel i fastighet

2020-08-26 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Vi har köpt en fastighet i Kungsbacka kommun. I köpet var det två fastigheter, 1 där bostadshuset är placerat och en fastighet som är prickad mark och allmän platsmark. Säljaren och mäklaren upplyste oss inte om fastigheten var allmän platsmark när vi köpte. Där har säljaren gjort sått och gjort tomt, satt en häck och byggt en friggebod. Nu har grannar gjort kommunen uppmärksam på detta och vi har fått ett mail om att ett tillsynsärende har skapats och att vi måste riva friggeboden, att tomten inte får privatiseras, häcken skall tas bort. Vi är förstås chockade över att vi inte blivit upplysta om detta och att vi har hamnat i detta utan att veta att det vi köpte inte var vårt att förfoga över. Vi har påtalat detta till mäklaren som beklagar och säger att han inte har ngt ansvar i att ifrågasätta säljarens uppgifter (säljaren har alltså inte nämt för mäklaren att det han har gjort, friggeboden och privatiseringen är olovligt). Hur gör vi? Har vi ngr rättigheter? Kan vi få tillbaka del av köpeskillingen? Tomten det gäller är ca 300kvm vilket motsvarar hela vår gräsmatta.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns olika typer av fel som en fastighet kan ha. En typ av fel kallas rådighetsfel. Rådighetsfel kännetecknas av att det rör sådana inskränkningar som en fastighet kan ha på grund av myndighets beslut. Enligt min bedömning är det här frågan om ett rådighetsfel (se 4 kap. 18 § Jordabalken(JB)).

När det gäller rådighetsinskränkningar så är säljaren i princip skyldig att upplysa om sådana förhållanden om de inte ska räknas som fel. Köparen av fastigheten har i vart fall ingen skyldighet att ta reda på om fastigheten har några rådighetsinskränkningar. Man brukar säga att köparen inte har någon undersökningsplikt vid rådighetsfel.

Vid fel i fastighet kan köparen ha rätt till prisavdrag eller vid väsentliga fel så kan köparen få häva köpet (4 kap. 12 § JB) Köparen kan utöver detta även ha rätt till skadestånd (4 kap. 12 § JB).

Kom ihåg att meddela säljaren detta så fort ni kan. Enligt lagen ska köparen reklamera fel i skälig tid (4 kap.19a § JB).

Utan att veta alla detaljer så är min bedömning att det rör sig om ett rådighetsfel och att det borde finnas möjlighet att få prisavdrag på det ni betalt för fastigheten.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (448)
2021-04-22 Typer av fel vid köp av fast egendom
2021-04-05 Hur går man vidare med ett skadeståndsanspråk?
2021-04-04 Om fel uppstår mellan avtal om köp av fastigheten och tillträdet, vem bär ansvaret? Och vad händer om felet fanns sedan tidigare?
2021-03-29 Hyresvärds skyldighet att åtgärda skada

Alla besvarade frågor (91415)