Ang. bostaden i ett samboförhållande

FRÅGA
Hej, Jag och min sambo köpte hus nyligen. Sambon önskade lite mer trygghet genom att vi skrev ett Samboavtal där det framgår att hon äger 75% och jag 25%. Allt var frid och fröjd men nu vill min sambo sälja huset så fort som möjligt. Jag vill inte sälja huset då även mina två barn bor nu här. Är det möjligt att ni hjälper mig med rådgivning här i forumet? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vi här på Lawline hjälper gärna till med vidare rådgivning i frågan. Du är välkommen att antingen ringa oss för juridisk rågvigning på telefonnumret 08-533 300 04 eller boka en tid med en av våra jurister. Nedan följer en inledande beskrivning avseende regleringen i den aktuella frågan.

Vad säger lagen?
Regler om vad som gäller då ett samboförhållande upphör finns i Sambolag (2003:376).

Kravet för att ett samboförhållande ska föreligga är att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § 1 st.

Ett samboförhållande anses upphöra bland annat då samborna flyttar isär, 2 §.

När ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8 §.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §, 3 §. I 4 § anges att i samboegendom ingår bland annat inte egendom som en sambo fått i gåva eller testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. I 9 § anges att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning då samboförhållandet upplöses. Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte heller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 §.

Vad gäller i ditt fall?
Förutsatt att huset uppfyller samtliga krav för att utgöra samboegendom så ska denna ingå vid en framtida bodelning och därmed som utgångspunkt delas lika mellan er båda. I detta fall saknar det betydelse om ni äger olika stora andelar av huset eller betalt olika mycket då huset köptes.

Viktigt att notera i detta sammanhang är emellertid att sambolagen är en dispositiv lag, vilket innebär att den i stora delar kan avtalas bort. Detta görs genom upprättandet av ett samboavtal enligt 9 §. Det är därmed möjligt att avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. En regel i sambolagen är dock indispositiv och går därför ej att avtala bort, den rör rätten för den sambon som är i bäst behov av den gemensamma bostaden att överta denna vid en eventuell separation, 22 §.

Hör gärna av dig till oss på Lawline för vidare rådgivning. Du hittar våra kontaktuppgifter ovan.

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3040)
2021-11-29 Vad blir konsekvenserna av att min kille folkbokför sig hos mig?
2021-11-29 Har min sambo rätt till bostaden även fast jag har betalat för den?
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal

Alla besvarade frågor (97403)