Räcker det med att skriva ett äktenskapsförord för att säkra enskild egendom och att endast ens egna barn ärver en?

2020-09-19 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej! Jag och min make har inga gemensamma barn. Jag äger en bostadsrätt, pengar, fonder och smycken sedan tidigare. Vi har ännu inte upprättat en äktenskapsförord. Varken han eller jag vill att tidigare egendom och pengar som vi sparar på olika konton ska räknas som giftorättsgods. Vi vill att våra egna barn ärver det vi äger sedan tidigare ( hans äger han osv) framtida gemensamma investeringar i till exempel ett sommarställe vill vi räkna som giftorättsgods. Jag undrar om det räcker med att skriva det man vill ha som enskild egendom i äktenskapsförordet eller krävs det även ett testamente för att säkra enskild egendom och att endast ens egna barn, bröstarvinge ärver en?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att både du och din make har barn utanför äktenskapet (särkullbarn) och du undrar hur ni kan göra viss egendom till enskild egendom och säkerställa att det endast är era egna barn som ärver dessa tillgångar. Reglerna om enskild egendom hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Enskild egendom

Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, testamente, arv eller gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). För att göra egendom till enskild genom ett äktenskapsförord krävs det att båda makar är överens. I detta äktenskapsförord anger ni att egendom som ni ägde före äktenskapet ska utgöra enskild egendom och den egendom som inte har gjorts enskild genom äktenskapsförordet kommer att utgöra giftorättsgods som ska ingå i en bodelning.

När egendomen är enskild kommer den inte att ingå i bodelningen som ska upprättas vid en makes död (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Egendomen kommer alltså inte behöva delas mellan makarna, utan kommer stanna kvar bland den ägande makens tillgångar.

Egendom vid makes bortgång

Om den avlidna är gift vid dennes död, så är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidna maken – detta gäller dock inte när man har särkullbarn. Har man särkullbarn så ärver dessa deras förälder direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att den egendom som har gjorts enskild endast kommer ärvas av särkullbarnen – och det behöver alltså inte ett testamente för att säkerställa att endast egna bröstarvingar ärver en.

Det är dock viktigt att observera att det finns en skyddsregel som ger den efterlevande maken rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp före särkullbarnen – men endast om det behövs. Detta utgör den så kallade basbeloppsregeln och denna regel tas dock endast i bruk om den efterlevande makens tillgångar efter bodelningen understiger fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

För att sammanfatta behövs det alltså inte mer än ett äktenskapsförord för att säkra enskild egendom och att endast egna barn ärver er eftersom att endast särkullbarn ärver en avliden förälder direkt enligt lag. Om ni behöver hjälp med att utforma ett äktenskapsförord kan ni kika på de skräddarsydda avtal som vår avtalstjänst erbjuder.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (401)
2021-04-02 Hur påverkas arvet av bl.a. äktenskapsförord?
2021-04-01 Kan giftorättsgods omvandlas till enskild egendom efter ena makens bortgång?
2021-03-15 Enskild egendom genom testamente eller gåvobrev
2021-03-01 Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev

Alla besvarade frågor (91191)