FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/11/2016

Publicering av Lawlines frågor

Hej, min juridiska fråga är huruvida det är OK för lawline att vilseleda sina kunder gällande publicering av frågan och svaret på hemsidan. Innan man som användare ska klicka "skicka frågan" så finns två rutor, en kan man klicka i om man godkänner att lawline publicerar frågan tillsammans med svaret. Men den undre rutan måste man klicka i att man godkänner Lawlines villkor, i vilka det står att Lawline kommer att publicera frågan tillsammans med svaret. Då var alltså det "val" man gavs innan helt verkslöst och man som konsument har blivit vilseledd att tro att frågan skulle bevaras konfidentiell, när man egentligen godkänt publiceringen genom att acceptera villkoren. Jag ser dock fram emot en publicering av den här frågan tillsammans med svaret.

Lawline svarar

Hej Annika!

Tack för din fråga. När du ställer en fråga till oss på Lawline finns det två huvudsakliga alternativ att välja på, gratisfråga eller betalfråga. Om du väljer gratisfråga så publiceras frågan och svaret alltid för det fall frågan blir besvarade. Väljer du något av våra alternativ där du är garanterad svar, som kostar pengar, så har du möjligheten att välja om din fråga och svaret ska publiceras eller ej.

Du har enbart möjlighet att skicka in din gratisfråga för det fall du godkänner publiceringen. Det stämmer att "valet" är verkningslöst men för vår del är det viktigt att vi förtydligar att frågan publiceras så att ingen kund upplever sig vilseledd. Många kunder läser dessvärre inte alltid våra allmänna villkor.

Vänliga hälsningar

Vice VD

Louise BeskowRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning