Psykolog/psykoterapeut bryter sekretessen - brott mot tystnadsplikt

2017-11-19 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Privat teurapeut omfattas av tystnadsplikt, det vet jag. Om Klient A skrivit ett brev till Teurapeuten. Klient B får vetskap om detta och frågar teurapeuten. Om teurapeuten medger detta till klient B. Är det ett brott redan där? B frågar sedan vad som står i. Och vissa delar uppges. Är det ett brott?Är det polisanmälan som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tystnadsplikt och sekretess

En psykolog/psykoterapeut inom hälso- och sjukvårdens område omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess. Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens tillstånd, behandling eller personliga förhållanden (som jag antar på något sett framkom i brevet du nämner), skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt samtycke.

För enskild (ej offentlig) verksamhet gäller 6 kap. 12 - 16 §§ i Patientsäkerhetslagen.

Brott mot tystnadsplikt

I 20 kap. 3 § Brottsbalken finns regler om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder bl.a. om någon uppsåtligen har röjt uppgift, som han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol men också bli av med sin legitimation. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen begåtts av oaktsamhet, är straffet böter. I ringa fall av oaktsamhetsbrott ska en inte dömas till ansvar. Straffbestämmelsen om brott mot tystnadsplikt är subsidiär, vilket betyder att den inte skall tillämpas om gärningen annars är särskilt belagd med straff.

Om du misstänker att ett brott har begåtts, bör du göra en polisanmälan.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1028)
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (97676)