Psykisk störning vid upprättande av testamente

Kan en beroendesjuk skriva testamente?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i 9 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) är att den som har fyllt 18 år får upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen med två vittnen närvarande, dessa två vittnen måste samtidigt närvara när testatorn (den som upprättar testamentet) skriver under testamentet, 10 kap. 1 § ÄB.

Ett testamente kan dock klandras enligt 13 kap. 2 § ÄB om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. För att testamentet ska ogiltigförklaras ska den psykiska störningen ha påverkat innehållet - testamentet är giltigt om det ger uttryck för vad som skulle ha varit testatorns vilja även om den psykiska störningen inte förelåg. Det förhållandet att en person lider av en psykisk störning av så allvarligt slag att den personen vanligtvis inte kan företa några rättshandlingar av betydelse, utesluter inte att denna person under vissa tillfällen blir så pass mycket bättre från sin sjukdom att han eller hon vid ett sådant tillfälle kan upprätta ett giltigt testamente.

Den som klandrar ett testamentet med denna grund måste bevisa att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets innehåll.

Huruvida en beroendesjuk kan upprätta ett giltigt testamente beror således på sjukdomens art och om personen i fråga är medveten om sin handling i så pass hög grad att han/hon förstår vad han/hon gör för något när testamentet upprättas. En bedömning måste alltså göras i det enskilda fallet med alla omständigheter beaktade. Om du önskar vidare utredning i ditt ärende föreslår jag att du kontaktar oss på antingen e-mail: info@lawline.se eller på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning