FrågaPROCESSRÄTTDomstol15/02/2016

Prövningstillstånd till hovrätt

Hej

Jag har blivit dömd via tingsrätten och överklagat till Hovrätten. Vad händer om INTE får prövningstillstånd. Kan jag överklaga till högre domstol?

Hoppas på snabbt svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När du ska överklaga en dom i brottmål till hovrätten, krävs prövningstillstånd om,
– den tilltalade endast har dömts till böter
– den tilltalade har frikänts och det högsta straff som brottet kan ge är fängelse i sex månader
– överklagandet endast gäller den del av domen som rör skadestånd

Prövningstillstånd ska meddelas,

• När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt
• Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt
• Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor
• När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet

Om du inte får något prövningstillstånd innebär det att hovrätten inte tar upp målet till prövning och tingsrättens dom vinner laga kraft. Du kan då inte överklaga målet på nytt.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?