Prövning om fortsatt tvångsvård av barn fortfarande behövs

2017-03-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Om ett barn är omhändertagen enligt lvu $ 2 och socialnämnden inte gör ett övervägande inom 6 månader. Vad händer då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att ett övervägande om fortsatt vård ska göras minst var sjätte månad. Den regeln finner du i 13 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är tjänstemannen som har den närmaste uppsikten över vården som lämnar den här informationen till socialnämnden. Vårdnadshavaren behöver inte informeras om detta så det kan vara därför vårdnadshavaren inte fått höra något. Det är först när nämnden finner anledning att ifrågasätta behovet av fortsatt vård som en prövning i nämnd ska göras.

Om din fråga gäller dig som vårdnadshavare och ditt barn är omhändertaget enligt 2 § LVU, är mitt råd till dig helt enkelt höra av dig till socialtjänsten och fråga! Eftersom de inte behöver informera dig behöver vi inte utgå från att någon har begått tjänstefel utan det som kanske är mest troligt är att de bedömt att det är bäst för barnet att inte komma hem än.

Om det skulle vara så att de inte gör något övervägande under den tiden kan man göra en anmälan till justitieombudsmannen. Här hittar du hur man går tillväga.

Vänligen,
Hanna Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?