Pröva kommuns besluts laglighet efter klagotiden.

2015-07-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Ursäkta den knepiga frågeställningen.Jag har hört att om t.ex. en kommun fattar ett beslut som egentligen inte är lagenligt eller skriver under ett avtal som egentligen inte uppfyller formkraven - så blir beslutet ändå juridiskt rätt och riktigt efter överklagandetiden har gått ut. Stämmer detta? Vad finns det för lagrum?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

För att pröva lagligheten i en kommuns beslut använder man sig av kommunalbesvär vars reglering går att finna i 10 kapitlet kommunallagen som du kan läsa om här.

Att en kommuns beslut som inte gått lagenligt till ändå blir juridiskt giltigt efter överklagandetiden står inte, vad jag kan finna, explicit i lagtexten utan framgår av att kommunmedlemmar inte har rätt att överklaga det felaktiga beslutet efter klagotidens utgång.

Mvh

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll