Prov friskola/privat skola - allmän handling?

FRÅGA
Offentlig handling i privat skola?Såg ett svar från er om en elev som har rätt att få ut sina prov med svar från tidigare tentor i en kommunal yrkeshögskola enligt offentlighets- och sekretesslagen. Nu är min fråga om samma sak att kunna kräva att få tidigare prov (som min son skrivit) gäller även privata skolor (gymnasium) enligt allmän handling? Läraren säger att de återanvänder proven och därför inte vill lämna ut prov för att de inte ska spridas. Men det finns det ingen risk för att det görs utan att bara ta del av min sons prov.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Grundregeln är att man har rätt att ta del av allmänna handlingar, vilket följer av 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) (se här)

Det första att konstatera är då om din sons prov är att betrakta som just en allmän handling.

Vad som avses med en allmän handling regleras bland annat i 2 kap 3 § TF (se här).

Ur paragrafen framgår bland annat att handlingen ska vara skriftlig och förvaras hos myndighet (eller anses inkommen eller upprättad hos myndighet).

Kriteriet att den ska förvaras hos myndighet gör att det blir problematiskt just i ditt fall.

Med myndighet avses organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna är myndigheter. Riksdagen och beslutande kommunala församlingar räknas också som myndigheter. Bolag, föreningar och stiftelser är inte myndigheter, inte ens om staten eller en kommun helt äger eller bestämmer över dem.

En friskola, en privat skola som drivs av ett företag eller en stiftelse eller en förening omfattas således inte av begreppet "myndighet" och därför blir din sons prov aldrig en allmän handling, då provet inte förvaras hos en myndighet.

En möjligheten du skulle kunna prova är att vända dig till läraren/skolan och fråga om det är möjligt att du under uppsikt och i skolans lokaler får se din sons prov, för då elimineras ju risken att provfrågorna "läcker ut", vilket var de skäl de angivit till att de inte ville lämna ut provet.

Detta har du ingen laglig möjlighet att begära utan du kan endast ställa frågan och hoppas att skolan är villig att erbjuda den servicen.

Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (284)
2020-08-04 Lämnar Lawline ut personuppgifter?
2020-07-31 Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?
2020-07-31 Allmänna handlingar
2020-07-31 Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

Alla besvarade frågor (82649)