Protokollföring i förvaltningsdomstolar

2021-08-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag söker svar på frågan om vad som gäller för protokollföring i förvaltningsdomstol. Det enda jag hittar på nätet är en gammal och utgången lagstiftning.Förordning (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltningsprocesslagen (FPL) reglerar protokollföring i förvaltningsdomstolar (2 § FPL). Reglerna avseende vad som ska antecknas under en muntlig förhandling framgår i 17 § som anger att anteckningar under en muntlig förhandling ska innehålla:

1.medgivanden,

2. bestridanden,

3. invändningar,

4. vitsordanden,

5. i korthet de omständigheter som parterna åberopar och bemötandena av dessa omständigheter, samt

6. den utredning som läggs fram vid förhandlingen.

Det finns inget krav på att anteckningarna skrivs ned just i ett protokoll utan rätten kan avgöra själv hur anteckningarna ska föras.

Förordningen från 1979 är upphävd. Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol har ersatt den och gäller idag istället. Förordningen kompletterar paragraf 17 i FPL. Det är framförallt paragraf 8-9 §§ som reglerar protokollföring i förvaltningsdomstolar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?