Prostitution även vid betalning utomlands

Hejsan. Min fråga gäller sexköp.

En vän och jag hade en diskussion angående bordeller i Schweiz och Tyskland.

Om nu en av bordellägarna skulle få för sig att skapacka ett evenemang i Sverige där dom hyr ett stort hus t.e.x och har med sig en massa prostitureade. All betalning sker genom deras hemsida i Tyskland eller schweiz hade det varit lagligt för en svensk person att betala in på deras hemsida i Tyskland eller schweiz för att sen ha sex med prostituerade i Sverige? Fråga nummer 2. Har svensk polis juridiska befogenheter att få fram vem som har betalt på hemsidan i såna fall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör brottet köp av sexuell tjänst.

1. Nej, det hade inte varit lagligt. Kriminaliseringen träffar alla sexuella tjänster mot betalning, även om betalningen sker till utländska aktörer. Att de prostituerade endast tillfälligt är i Sverige gör ingen skillnad i denna fråga. (6 kap 11 § brottsbalken).

2. Jag måste dessvärre reservera mig för att jag inte har tillräcklig teknisk kunskap om hemsidor för att ge dig ett säkert svar på denna fråga. Jag kan dock säga några saker, som förhoppningsvis leder dig närmre svaret:

- Den som leder en förundersökning om brott har rätt att från banken begära ut information om transaktioner. Med hjälp av denna bestämmelse kan man alltså komma åt både om en enskild misstänkt gjort en transaktion, och vilka som gjort inbetalningar till ett visst konto (1 kap 11 § lagen om bank- och finansieringsrörelse). Har betalningen skett till en utländsk bank gäller bestämmelserna i det landet.

- Det finns även möjligheter att genomsöka privatpersoners internethistorik, genom att beslagta den dator på vilken historiken finns (27 kap 1 § rättegångsbalken).

- I den mån den relevanta informationen finns på servers, måste förundersökningsledaren genomföra en husrannsakan hos den som tillhandahåller servern (28 kap 1 § rättegångsbalken), och göra ett beslag av servern. Om servern finns utomlands behöver förundersökningsledaren söka internationell rättslig hjälp av den stat i vilken servern finns för att åtgärden ska kunna vidtas.

Jag kan avslutningsvis säga att regeringen tillsatt en utredning för att förenkla reglerna om beslag och husrannsakan, och bland annat möjliggöra att förundersökningsledare får tillgång till information på en viss server utan att fysiskt behöva beslagta den (SOU 2017:100).

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo