Processen i faderskapsmål och vårdnadstvist

Min dotter blev med barn men de bröt förhållandet innan födseln. Min dotter valde att fortsätta enligt reglerna med ensam vårdnad.

Nu har barnets far anlitat advokat och kommer att processa för delad vårdnad.

1 Om han vinner och får igenom delad vårdnad måste min dotter betala kostnader för processen fast det är han som driver det hela?

2 Bör hon anlita en advokat?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bör hon anlita en advokat?
Det kan finnas god skäl för din dotter att anlita en advokat i en sådan här situation av följande anledningar. Eftersom din dotter vid födseln var ensamstående måste faderskap fastställas innan en ansökan om gemensam vårdnad kan göras av fadern till barnet. Detta görs antingen genom en faderskapsbekräftelse enligt FB 1:4 eller genom dom enligt FB 1:5. En faderskapsbekräftelsen kräver moderns godkännande och en faderskapstalan endast kan väckas av barnet enligt FB 3:5, som enligt andra stycket företräds av modern. Det innebär att fadern inte utan din dotters samtycke kan väcka talan eller få igenom en bekräftelse om att han är far till barnet.

Om däremot faderskapet är bekräftat kan fadern pröva vårdnadstvisten i domstol enligt FB 6:5. Det blir då domstolen som avgör huruvida gemensam vårdnad är det som är förenligt med barnets bästa. Huvudregeln är att gemensam vårdnad utdöms om föräldrarna har en förmåga att samarbeta. Vid en sådan här tvist i domstol kan det vara en god ide för din dotter att anlita en advokat.

Vem står för rättegångskostnaderna vid tvist?
Vid vårdnadstvist är huvudregeln att vardera parten bär sin rättegångskostnad enligt FB 6:22. Undantag från denna huvudregel är endast om exempelvis ena parten föranlett onödig rättegång eller uteblivit från rättegången.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000