Processen för förvaltningsbesvär och ärendehantering

Jag har skickat ett överklagande av ett beslut till en beslutsfattare (enhetschef) inom kommunal förvaltning (vård och omsorg). Som jag förstår det ska beslutsfattaren och/eller kommunen besluta om omprövning ska göras eller om ärendet ska skickas vidare till förvaltningsrätten. Mitt intryck efter kontakt med beslutsfattaren och andra ansvariga, är att de kommer strunta i mitt överklagande eftersom de anser att beslutet inte är överklagbart. Nu till själva frågan: Vilka rättsliga eller andra åtgärder kan man ta till, om en beslutsfattare inom kommunal förvaltning helt struntar i ett överklagande, utan att göra en omprövning eller skicka det vidare till förvaltningsrätten?

Lawline svarar

Hej Lennie,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp i ditt ärende!


Regler kring överklagande

Inom kommunalrätten finns det två olika sätt ett överklaga beslut; förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Utifrån din frågeställning kan jag inte tolka vilken typ av beslut du överklagat men det är rimligt att anta att det gäller ett personligt beslut och således kommer jag gå igenom hur processen för förvaltningsbesvär hanteras.

Förvaltningsbesvär överklagas enligt de beslutet man mottagit från myndigheten. Där bör det framgå hur och under vilka former detta ska göras. Generellt sett är det förvaltningslagens regler som är tillämpliga. I så fall ska överklagande skickas skriftligt till den myndighet som hanterat ärenden (vilket du verkar ha gjort redan). Det är endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot som kan överklaga beslutet.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.


Svar på frågeställningen

En kommunal myndighet kan inte välja att ”strunta” i ett överklagande utan måste behandla detta och ge svar till klaganden. En omprövning måste således ske såvida inte överklagandet har kommit in för sent (efter tre veckor från delgivning av beslutet). I det fallet så kommer det avvisa överklagandet i sitt svar. Då har du fortfarande möjligheten att överklaga avvisningsbeslutet till Förvaltningsrätten om du anser att det inkommit i rätt tid. Annars gäller deras beslut och har fattats lagenligt.

Skulle du på något sätt vara missnöjd med hanteringen av ärendet eller om du anser att du inte följt det som följer av lagen är det en JO-anmälning som är aktuell. Om du vill göra en sådan anmälan finns all viktig info (HÄR). Det ska dock tilläggas att dessa är generellt sett väldigt restriktivt tillämpade, dvs. det är sällan en sådan anmälan leder till något. Men har den kommunala myndigheten gjort fel kommer JO att utreda och ev. rikta kritik mot myndigheten i sitt fattade beslut.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att det är bäst att avvakta och se vad för beslut som du får. Är det en avvisning kan du som sagt överklaga detta om du anser att allting har gått rätt till. Om kommunen anser att det inte ska ompröva ditt beslut ska de skicka detta vidare till förvaltningsrätten som gör sin bedömning. Detta utmynnar i ett beslut där de antingen; bedömer att beslutet fattats korrekt och kvarstår, bedömer att de varit fel och återförvisar till kommunen, eller fattar ett nytt beslut som blir gällande. Viktigast för dig är alltså att vet att kommunen inte bara kan ignorera ditt överklagande såvida inte det lämnats in felaktigt dvs. du har inte motiverat eller följt anvisningar om hur överklagandet ska se ut, eller ifall tidsfristen om 3 veckor har löpt ut.


Hoppas du fått svar och hjälp i ditt ärende!


Mvh,

Viktor SerbánRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000