Problem med grannens katter

FRÅGA
Hej!Min flickvän är mycket allergisk mot katthår. Vi bor i markplan och har uteplats med utemöbler. Grannens katter tar sig in på uteplatsen och kissar ner möblerna så att de blir obrukbara samt hoppar in genom våra fönster. Med tanke på min flickväns allergi är det här förstås ett stort problem då hon behöver uppsöka sjukhus regelbundet på grund av detta. Dvs direktkontakten med grannens katter när de hoppar in genom våra fönster. Det jag undrar är:1. Kan vi kräva att grannen betalar för nya möbler?2. Kan vi kräva att grannen håller sina katter inomhus eller åtminstone inom någon typ av inhägnad i anslutning till deras uteplats?Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Enligt 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Däremot råder för kattägare till skillnad från hundägare inget strikt ansvar för skador som djuren orsakat. Det betyder emellertid inte att en kattägare inte kan hållas ansvarig för skador som katten orsakat på annans egendom. Tillämplig lag är skadeståndslagen (SkL). En förutsättning för att ni ska kunna tvinga grannen att betala för nya utemöbler är att denne förfarit oaktsamt genom att låta de springa fritt på området, 2 kap 1 § SkL. Vad som här avses är att grannen insett eller borde ha insett risken för katterna skulle orsaka skada samt att denne kunnat göra något som hade förhindrat detta samt att hen borde ha gjort detta. I en rättsprocess skulle det tyvärr vara upp till er att visa att grannen varit oaktsam genom att inte utöva tillräcklig tillsyn och att hen därigenom orsakat skadan.

Svar på fråga ett blir således att ni kan kräva att grannen betalar för nya utemöbler att ni har bevisbördan om det blir en rättsprocess. Vad gäller fråga två så skulle jag rekommendera att ni pratar med grannen och försöker hitta en gemensam lösning. Nu vet jag inte hur det ser ut där ni bor men kanske har ni själva möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra att katterna tar sig in på er uteplats?

Hoppas att det löser sig!

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (382)
2019-12-31 Vem ansvarar om en hund biter någon?
2019-12-20 Vad händer om en hund biter en annan hund?
2019-12-18 Vilket ansvar har en hundägare?
2019-11-21 Har jag rätt till ersättning för veterinärkostnader och för att jag var ledig från jobbet om min hund blev attackerad?

Alla besvarade frågor (76369)