Problem med anlitad rörmokare

Hej! Jag vänder mig till er för juridisk rådgivning. Vilken rättslig bedömning ska göras av detta? Anlitar en utbildad rörmokare som drar rören utanpå huset istället för i huset p.g.a.. för mycket bråte i källaren. Ledningen fryser sönder. De har kommit överens om att det skulle gå på ca 10 000 men när räkningen kom visade den 15 000.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

I mitt svar nedan utgår jag från att du som privatperson/konsument har anlitat rörmokaren, och att Konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig. Dessutom utgår jag även från att huset du nämner är isolerat och uppvärmt, och i övrigt att anse som ett normalt hus.

Kort sagt verkar det för mig som att du verkligen inte ska nöja dig med varken priset eller utförandet av tjänsten som du har köpt.

KtjL ställer tämligen höga krav på näringsidkaren som utför tjänsten, t.ex. på det allmänna kravet i § 4 KtjL att tjänsten ska utföras fackmannamässigt. Detta ska bedömas objektivt, och tyvärr skulle jag säga att min kompetens på rörmokeriområdet inte tillåter mig att göra en objektiv bedömning - men min lekmannabedömning är att det är allt annat än fackmannamässigt att dra rör som kan frysa på utsidan av ett hus i Sverige.

Man kan förvisso avtala om att ett arbete ska utföras med lägre än fackmannamässig standard, men näringsidkaren är ändå förpliktad att på ett lojalt sätt ställa sin expertis till konsumentens förfogande. Därtill finns även en plikt för näringsidkaren att avråda från tjänster som inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten (§ 6 KtjL), vilket dragandet av rör utanför huset kan verkas vara.

Ifall tjänsten är att anse som felaktig, vilket allt tyder på är fallet här, så har konsumenten rätt till prisavdrag och avhjälpande, samt möjlighet till skadestånd för de skador som konsumenten har tillfogats på grund av felet i tjänsten. För att göra felpåföljderna gällande ska du reklamera till näringsidkaren så fort som möjligt.

För att mer konkret avgöra vilka felpåföljder som kan göras gällande behövs mer information om omständigheterna. Jag är dock av uppfattningen att det inte är troligt att näringsidkaren i det här fallet har rätt att självmant avhjälpa felet, då det verkar som att han eller hon redan har uppvisat en iögonfallande inkompetens i och med utformningen av hur röret drogs (§ 20 st. 2 KtjL).

Angående priset så får det betraktas som avtalats om betraktas som en ungefärlig prisuppgift. Om inget har avtalats om vilka ramar priset kan variera inom, så gäller enligt § 36 KtjL att det slutgiltiga priset inte får överskrida den ungefärliga prisuppgiften med 15 %.

Om rörmokaren inte nöjer sig med 11500 kr i betalning och att kostnadsfritt avhjälpa felet i den utförda tjänsten så kan det vara läge att ta kontakt med en jurist för att driva fallet vidare.

Vänligen

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo