Privatperson och tobak

FRÅGA
En privatperson kommer in i butik talar om att hans dotter såg en man köpa ut cigaretter till sitt barn på 15 år. Han kräver att vi i butik nekar denna man om han kommer in och vill köpa cigaretter. Denna man är en välkänd kund och vi i butik har aldrig sett något misstänktsammt. Har vi skyldighet att neka denne man och vad borde göras i den här situationen?
SVAR

Hej och tack att ni väljer Lawline med er fråga!

Privatpersonen ord har i sig ingen betydelse, han har inte mandat att hindra er från att sälja till någon eller inte. Dock kan skicka in en anmälan mot tillsynsmyndighet. De kan då göra en utredning för att undersöka ifall ni bryter mot 5:18 tobakslagen.

Så sammanfattningsvis har han inget mandat, men för att inte utsättas för myndighetstillsyn bör det undersökas huruvida det stämmer eller inte.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?