Privat vadslagning mellan personer samt möjlighet att själv anordna vadslagning

Hej!

Vad säger lagen om privat vadslagning mellan flera personer? Hur skulle man på ett lagligt vis bedriva privata sport-event, där åskådare kan betta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Privat vadslagning mellan flera personer

I svensk rätt gäller avtalsfrihet, vilket innebär att man som utgångspunkt får ingå vilka avtal man vill. Flera personer kan alltså teoretiskt sätt ingå ett slags avtal där man slår vad om något. Denna typ av avtal hör dock till det man inom juridiken kallar "pactum turpe". Pactum turpe syftar på ett avtal som strider mot lag eller goda seder och innebär att den svenska rättsordningen inte kommer att se till att personerna som ingått avtalet följer det man kommit överens om. Avtalet är med andra ord inte bindande. Självklart kan man välja att slå vad med varandra men detta bör göras med personer man litar på och vet håller sitt ord, eftersom avtalet i lagens mening inte kommer anses vara bindande.

Kom ihåg att vadslagningen i detta fall måste hållas just privat mellan er, gör ni exempelvis så att vem som helst kan vara med och delta så kan ni bli skyldiga till brottet dobbleri (brottsbalken 16:14).

Hur kan man på ett lagligt sätt bedriva privata sport-event där åskådare kan betta?

De regler som gäller för denna situation regleras i lotterilagen. Lotterilagen ger två sätt att bedriva vadslagning, antingen i form av privatperson, alltså att du driver eller som juridisk person, vilket innebär att du driver vadslagningen genom exempelvis ett företag. Det sistnämnda sättet erbjuder större möjligheter att bedriva vadslagningen.

Som privatperson

Som privatperson, alltså dig själv så får du i som huvudregel inte anordna en vadslagning utom om du gör det i samband med en offentlig tillställning (ex. en marknad, fest eller större idrottsarrangemang som inte bara är knutet till en viss arena), samt att en del krav vad det gäller insatserna och vinsterna samt deras storlek är uppfyllda (lotterilagen 20 §). Du har i din fråga nämnt om att bedriva privata sport-event, vilket innebär att detta alternativ troligtvis inte passar dig. Du kan alltså inte som privatperson anordna ett event av den typen du vill ha. Skulle du dock ha ett intresse av att anordna något i stil med det jag nyss nämnt så får du gärna lämna en kommentar eller ställa en ny fråga.

Som juridisk person (företag)

För att ett företag ska få bedriva vadslagning så måste man söka om tillstånd för detta. Det ställs ett antal krav på det företag som ska söka tillståndet (lotterilagen 15 §):

Det måste röra sig om en ideell förening, företaget ska med andra ord inte ha ett vinstintresse Företaget ska också ha som huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet. Detta innebär kort sagt att företagets syfte ska vara att man hjälper med något behov som kan anses vara viktigt i samhället, exempelvis något kulturellt eller idrottsligt.

Det ställs även krav på hur vadslagningen skall fungera (lotterilagen 16 §)

Värdet av vinsterna motsvarar minst 35 % och högst 50 % av insatserna värde Vinstandelen framgår på något sätt för den som spelar Det är troligt att företaget som söker tillståndet går med en hyfsad vinst av sin verksamhet och använder vinsten för det allmännyttiga ändamålet man valt att stödja.

Kort sammanfattning:

Ett antal privatpersoner kan mellan sig välja att ingå avtal om att man slår vad om något, men dessa avtal är inte bindande. Som privatperson kan man anordna en vadslagning under begränsade former i samband med en offentlig tillställning. I rollen av företag kan man söka tillstånd om att få bedriva vadslagning men det ställs ett antal krav på detta, bl.a. får företaget inte ha ett vinstintresse och ska dessutom stödja ett allmännyttigt ändamål.

Hoppas att detta var till någon hjälp och lämna gärna en kommentar eller hör av dig igen om något var oklart.

Jean NaboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo