FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal09/10/2015

Privat faderskapsutredning

Hur startar jag en faderskapsutredning rättsligt då socialstyrelsen i Solna komun ej gör det?

Med vänliga hälsningar,

Christian

Lawline svarar

Hej Christian!

Det är socialnämnden i din kommun som är skyldig att göra en faderskapsutredning om inte faderskapet kan fastställas genom den s.k. faderskapspresumtionen (innebär att om mannen är gift med kvinnan som föder antas mannen vara fader till barnet och faderskapet kan då fastställas direkt), se 2 kap 1 § Föräldrarbalken (FB).

Mot den bakgrunden, och för att svara på din fråga: du kan inte som privatperson initiera och starta en faderskapsutredning, det är socialnämnden i din kommun som är skyldig att göra det (det är alltså en kommunal nämnd som det är fråga om). Du ska alltså inte höra av dig till socialstyrelsen (som är en statlig myndighet och har ingenting att göra med faderskapsutredningar), utan till socialnämnden (även kallad "familjerätten" i vissa kommuner).

Mattias VilhelmssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?