Privat bruk av upphovsrättsligt skyddat material samt ensamrätten till exemplarframställning

Hej. Om någon har gjort egna dramafilmer hemma, endast avsedda för att ses av familj och vänner, och endast sparat dem på ett antal enheter, usb och dvd och lagt på musik av både svenska och utländska artister. Detta är ju någon form av upphovsrättsintrång, men borde inte kunna leda till straff eller skadestånd (1)!? Men, om någon annan kopierar materialet och eller sprider det på internet så kan det ju bli allvarligare antagligen (2)? men vem ska då straffas, är det "skådespelarna" och de som satt ihop materialet eller den som kopierar och sprider? den som bara haft uppsåt att visa familj och ett fåtal vänner kan väl knappast betraktas som skyldig eller? Detta har inte hänt, men vill reda ut vad risken är. Det gäller ju om man kan behålla gamla skojiga filmer som gjordes under skoltiden. Vad tror ni?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du lagt till upphovsrättsligt skyddad musik i dina privata videoklipp. Jag tog mig friheten att lägga in siffror efter det jag uppfattade som relevanta delfrågor i din frågeställning för att kunna svara på ett mer strukturerat sätt. Din fråga aktualiserar huvudsakligen upphovsrättslagen (URL).

1. När du lägger in skyddad musik i dina privata filmer för privat bruk begår du med största sannolikhet inte något upphovsrättsligt intrång. Förutsatt att du bara visar klippen privat skyddas du av 12 § URL. Du har enligt min uppfattning i juridisk mening framställt exemplar av musikstyckena genom att använda dem i dina videoklipp. Att framställa ett eller några få exemplar för privat bruk är som regel tillåtet. Undantag görs dock för de fall då exemplaren framställts från en olovlig förlaga, till exempel ett exemplar som tillgängliggjorts genom illegal nedladdning.

2. Skulle någon annan bereda sig tillgång till dina videoklipp och framställa exemplar av dessa gör denne sig skyldig till intrång i ensamrätten till exemplarframställning (2 § URL). Detta gäller musiken i videoklippen och potentiellt även videoklippen som sådana. För att videoklippen ska få sådant skydd krävs dock att de uppnått verkshöjd, vilket ter sig osannolikt utifrån den i och för sig mycket korta beskrivning av dem jag fått. Du gör dig alltså inte skyldig till något intrång i ett sådant fall.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000