Pristillägg vid renovering

FRÅGA
Hej, Vi anlitade (privat) en hantverkare (firma) för att renovera vår ovanvåning. Vi fick efter en grundlig genomgång om hur vi ville ha det ett kostnadsförslag. Starten skulle vara i slutet på maj/början juni och vara klart strax efter midsommar. Detta sa vi ok till, och med en ök på att om vi gjorde en del av jobbet själv så skulle detta dras av (ex rivning). När fakturor kom så tyckte jag att de var för höga i förhållande till kostnadsförslaget, påpekade detta direkt till hantverkaren och även vilka tillägg vi gjort samt vilka saker som ändrats, som enligt honom själv var enormt tidsbesparande. De åtgärderna var bl.a att vi sänkte taket i 3 rum istället för att ha öppet upp i nock samt att vi tog bort platsbyggda hyllor i 2 rum längs snedtaksvägg på 4 meter i vardera rumt samt lite andra småsaker. Tillägg som uppkommi var 2st skjutdörrar, inklädnad av 4 st takbjälkar i ett rum, en liten plywoodlåda till taklampan i nockspets samt glesning/regling bakom gips. Vi bytte även från gips till trä i smygarna runt fönsterna (7st fönster). Då hänvisade han till sin timdebitering och att han varit där längre och tillägg som vi antog varit med från början t.ex. lister blir debiterade nu. (Enl Konsument vägl, så ingår detta alltid i grundberäkning) När vi fick slutfakturan (jobbet klart 14/8!) så var det totala beloppet ca 100.000:- mer än det i kostnadsförslaget! Hur gör vi, vi har bestridit och nu säger han att han kommer att gå vidare juridiskt om vi inte betalar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den situation som du hamnat i regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL) enligt 1 § KtjL.

Vad gäller för pristillägg i konsumenttjänstlagen?

Om näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får denna inte överskridas med mer än 15 procent om inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 § KtjL (36 § andra stycket KtjL).

Enligt 38 § KtjL har näringsidkaren rätt till pristillägg om han utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 § eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är hänförliga till konsumenten och som näringsidkaren inte borde förutsett när avtalet träffades.

Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som bör utföras samtidigt med detta ska näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar, enligt 8 § KtjL.

Vad gäller i ert fall?

Som huvudregel får en ungefärlig prisuppgift inte överstigas med mer än 15 procent. Vad den ungefärliga prisuppgiften var i ert fall framgår inte av din fråga, men om 100 000 är mer än 15 procent av detta är pristillägget enligt huvudregeln för stort.

Undantagen från detta är när annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 § KtjL. Som jag uppfattar din fråga har ingen annan prisgräns avtalats och firman kan inte med stöd av detta få pristillägg.

Har näringsidkaren i ert fall rätt till pristillägg enligt 38 § KtjL? För att näringsidkaren ska ha rätt till pristillägg enligt 38 § 1 p. som hänvisar till 8 § KtjL ska det både uppkommit behov av ytterligare arbete och näringsidkaren ska ha underrättat dig för att få anvisningar. Som jag tolkar din fråga har näringsidkaren inte underrättat dig om att det funnits behov av arbete som inte var inräknat i den ungefärliga prisuppgiften och det är dessutom tveksamt om det ens funnits behov av sådant tilläggsarbete. Detta undantag bör därför inte vara åberopbart för firman. I 38 § 2 p. finns ytterligare ett undantag. Enligt detta undantag gäller att näringsidkaren har rätt till pristillägg om ytterligare kostnader uppkommit på grund av konsumenten och att näringsidkaren inte borde förutsett detta förhållande när avtalet ingicks. Som jag tolkar din fråga och de argument som firman framfört har inte firman gjort gällande att det är på grund av er som tilläggsarbete uppkommit och inte heller detta undantag är tillämpligt.

Detta lämnar endast näringsidkaren med rätt att frångå den ungefärliga prisuppgiften med ett pristillägg om 15 procent, förutsatt att detta är skäligt i förhållande till det arbete som utförts.

Vad kan du göra härnäst?

Med hjälp av argumenten ovan kan du försöka förlikas med firman och undvika en process i allmän domstol. För det fall att en sådan process inleds av motparten kan det vara en bra idé att kontakta ett ombud eller söka vidare vägledning av oss på Lawline via info@lawline.se.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (470)
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion
2021-09-18 Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

Alla besvarade frågor (95782)