Prishöjning vid löpande avtal

2016-11-29 i Avtal
FRÅGA
Har sen 2012 ett avtal på ett lokalt gym, 2015 köptes gymmet upp av en annan ägare. Nu har ägaren gått ut och sagt att prishöjning kommer ske. Mitt avtal är löpande tills jag säger upp det. Prishöjningen är från 239 till 369, är det lagligt för ägaren att göra en så stor prishöjning och ändra det avtal jag tecknade för 4 år sen?Vilka regler gäller i såna fall för företaget när det kommer till att informera kunderna?Kan även nämna att den enda information som skickats ut är ett svårtolkat massutskick via mail.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör avtalsrätt. Du beskriver att ditt avtal är löpande och jag antar då att det är ett avtal med en avtalsperiod på ett år som förlängs automatiskt med ett år i taget, vilket är ett relativt vanligt upplägg inom gymbranschen. Det är viktigt att förstå att avtalet i så fall inte ses som en helhet, utan varje ny avtalsperiod grundar sig i ett nytt avtal, som du accepterar genom att inte säga upp det.

Vid automatisk förlängning av ett sådant avtal krävs att näringsidkaren (ditt gym) skriftligen påminner dig om att avtalet måste sägas upp (se lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning). Enligt samma lag måste påminnelsen ske senast en månad innan avtalet måste sägas upp för att inte börja löpa igen. Underlåter näringsidkaren att göra det så har du, när den nya avtalsperioden börjat gälla, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan (se 3 § samma lag). En prishöjning är en uppgift som måste framgå innan du accepterar (det nya) avtalet och bör därför lämpligen ingå i samma påminnelse för att du som kund ska förstå konsekvensen av att inte säga upp avtalet. Prishöjningen i sig är tyvärr inte otillåten under dessa förutsättningar, utifrån principen om avtalsfrihet. Om det inte finns någon begränsning i det tidigare avtalet som du har haft, vilket det inte bör göra, så har alltså näringsidkaren rätt att höja priset.

Vad gäller utformningen av påminnelsen finns det ett lagstadgat krav på att den ska vara skriftlig. Med beaktande av Högsta domstolens avgörande NJA 2012 s. 776 bör det även krävas att påminnelsen är tydlig. Ett mail uppfyller visserligen kravet på skriftlighet men utifrån din beskrivning är informationen svårtolkad. Det är också tveksamt om ett mail verkligen är ett lämpligt sätt att påminna kunden på det sätt som lagen kräver.

Jag skulle rekommendera att du tar upp detta med ditt gym. Be dem att gå igenom avtalet med dig och informera gärna om att påminnelsen bör vara tydlig och skickas via brev för att underlätta för dig som kund.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89567)