FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal04/03/2017

Priset som anges i överlåtelseavtal är det som gäller

Är ett överlåtelseavtal giltigt om köparen och säljaren kommit överens om en köpeskilling på 2 miljoner men skriver 1,8 miljoner på kontraktet som skickas till föreningen och köparen betalar resterande 200 000 kr under bordet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i din fråga att överlåtelseavtalet rör en bostadsrätt eftersom du nämner ”föreningen”. Överlåtelser av bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen.

Pris som anges i köpehandlingen är det som gäller
Om köparen och säljaren kommer överens om en köpeskilling på 2 miljoner men skriver 1,8 miljoner på köpehandlingen är den överenskommelsen ogiltig (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Detta innebär inte att själva köpet är ogiltigt men det pris som gäller är det som anges i köpehandlingen. I förarbetena kan man läsa att regeln innebär att sidoöverenskommelsen saknar rättslig verkan och därmed inte kan göra gällande ens parterna emellan.

Krav på betalning kan inte framställas
För köparen och säljaren innebär detta att något krav på betalning på grund av sidoöverenskommelsen inte kan framställas respektive att betalning som redan gjort på grund av en sidoöverenskommelse kan krävas åter, samtidigt som köpet ska stå fast.

Det är alltså främst säljaren som tar en risk ifall 200 000 kronor betalas ”under bordet” eftersom köparen kan kräva tillbaka betalningen trots att köpet ska stå fast – alternativt inte ens betalar de 200 000 kronorna. Givetvis är inte detta heller lagligt enligt bl.a. skatteregler.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Anna StåhlkloRådgivare
Hittade du inte det du sökte?