Prisbasbelopp vid sambos bortgång

FRÅGA
Min moster bad mig att skriva till er pga hon är mycket upptagen på jobbet. Hon har flyttat in till sin sambo som redan har en bostadsrätt. Hon tror att sambon har testamenterat bort sin bostad till sin bror och sambon inte har skulder alls. Om så är fallet, får min moster så kallas basbelopp (91 000 kr i år) om sambon avlider först? Vem ska betala henne det beloppet, är det hans bror? Tack.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är viktigt att komma ihåg att endast ett samboförhållande föreligger. Vid en bodelning så delas endast samboegendom lika mellan parterna. Definitionen av samboegendom finns i 3 § sambolag (2003:376).

Enligt 3 § räknas endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk som samboegendom. Det framgår från din fråga att din moster flyttade in i en bostad som hennes sambo redan köpt, alltså är den inte förvärvad för gemensamt bruk och räknas därför inte som samboegendom.

Basbeloppet du nämner regleras i 18 §. Första stycket säger att din moster skulle haft en rätt att kräva att en bodelning sker ifall hennes sambo avlider. Dock står det i andra stycket att din moster endast skulle ha rätt att få ut två prisbasbelopp från samboegendomen.

Eftersom bostaden inte utgör samboegendom så har hon ingen rätt att få två prisbasbelopp från den oavsett om sambon testamenterat den eller inte. Skulle inget testamente existera så skulle hans arvingar ärvt bostaden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

MVH Patrik Olsson

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll