Prisavdrag pga gammalt golv under det nya

2017-09-22 i Fel i fastighet
FRÅGA
Vi köpte lägenhet med en nyrenoverat lägenhet med ett nyrenoverat kök. Vi har märkt nu att det finns ett gammalt golv udnder det nya golvet och en del av köks inredning har fallit ner. Har vi rätt till prisavdrag?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Utifrån de omständigheter du givit mig skulle jag säga att det är troligt att lägenheten är felaktig i köprättslig bemärkelse och att du kan ha rätt till prisavdrag på detta.

Vad säger lagen?

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen. Lägenheten ska stämma överens med vad som avtalats, vad som får anses ha avtalats, vad säljaren sagt om lägenheten och vad som rimligen kan förutsättas av köparen (17, 19 §). Avviker lägenheten från detta räknas den som felaktig. Köparen får inte göra gällande ett sådant fel om det faller inom dennes undersökningsplikt (20 §). Undersökningsplikten innefattar sådant man kan se, känna, höra och känna doften av utan att behöva lyfta på plankor, plattor etc. Köparen måste dessutom reklamera felet inom rimlig tid från det att hon märkte eller borde ha märkt felet (32 §).

Om det är fel på lägenheten som inte faller under köparens undersökningsplikt och som denne reklamerat i tid får denne kräva att säljaren avhjälper felet genom (34 §). Om köparen istället vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet istället, så får köparen häva endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för denne (36 §). Om avhjälpande inte kommer fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga lägenheten och priset som betalades (38 §). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för köparen får denne slutligen häva köpet helt och hållet (39 §).

Tolkning av ditt fall

Din fråga är kort men innehåller trots det en hel del relevant information. Jag tolkar det som att det framgick innan köpet att lägenheten skulle vara nyrenoverad. I så fall är den felaktig om den strider mot gällande byggnormer vid renoveringen. Att ha gammalt golv under det nya tyder på att någon byggnorm har brutits mot, vilket ni kan bekräfta genom att inhämta ett utlåtande från en expert, t.ex. en snickare. Likaså tyder faktumet att köksinredningen lossnar på att något varit bristfälligt i renoveringen.

Om lägenheten är felaktig har säljaren rätt att avhjälpa felet innan ni har rätt till prisavdrag. Det kan innebära att de anlitar en firma som gör jobbet billigare än det prisavdrag de annars hade behövt ge. Om de inte vill det, om jobbet blir bristfälligt utfört eller det finns något synnerligt skäl till varför ni inte kan acceptera ett sådant avhjälpande, har ni rätt till prisavdrag motsvarande vad det kan tänkas kosta för er att åtgärda felen.

Angående undersökningsplikten, lär den utifrån den information ni givit mig inte vara ett problem eftersom problemen är så pass svårupptäckta att de lär falla utanför er undersökningsplikt. Om säljaren dessutom var medveten om att felen förelåg, spelar det dessutom ingen roll huruvida de faller inom er undersökningsplikt.

Hur ni kan gå vidare

För att få ersättning för de åtgärder ni tvingas vidta pga felen kan ni skriva till säljaren och säga vad ni kräver och varför. Det går bra att ni kräver prisavdrag utan att först kräva avhjälpande, trots att säljaren har rätt till avhjälpande i första hand. Det är nämligen säljaren själv som måste hävda denna rätt i så fall. Om hen gör det, kan ni bemöta det med någon anledning till varför ni inte kan acceptera avhjälpande istället för prisavdrag eller gå med på det.

I ert fall lär det praktiska utfallet inte skilja sig märkbart mellan de två påföljderna eftersom avhjälpande lär innebära att de anlitar en firma och prisavdrag helt enkelt tillåter er att göra detsamma.

Om ni önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag er att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa er vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar er fråga. Tveka inte att höra av er till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (483)
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?
2021-11-13 Fel i köpt hus upptäckt flera år senare
2021-11-05 Säljarens skadeståndsansvar vid köp av fastighet och försenat tillträde - Vad gäller?
2021-11-04 Kan vattenläcka åberopas som dolt fel?

Alla besvarade frågor (97338)