Prisavdrag på grund av mindre boyta än som uppgivits?

Hej!

Köpte en fastighet -liten villa med tomt- i januari 2013 för 660.000 kr. I mäklarens prospekt stod det: Boarea 74 kvm, biarea 3 kvm. Tyckte det kändes rätt storleksmässigt och gick in i köpet utan att mäta. Nu har Anticimex mätt upp huset invändigt, jag mätte sedan själv också, och det är bara 67 kvm TOTALT. Biarean måste ha varit ett plåtskjul ute i trädgården, för det finns inga utrymmen i huset som inte nås inifrån. Har jag efter dessa nästan tre år någon som helst rätt till pengar tillbaka?

Med vänlig hälsning

Camilla

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp av fast egendom regleras i Jordabalken (JB) kap. 4. Du hittar lagen här.
För att du ska ha rätt till prisavdrag måste först konstateras att det rör sig om ett fel i Jordabalkens mening. I JB 4 kap 19 § stadgas att om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet kan köparen få göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. "Vad som följer av avtalet" kan antingen utgöras av uttryckliga garantier eller denuntiationer. Om mäklarens prospekt kan anses följa av avtalet bör du ha varit befriad från din undersökningsplikt. Ett fel anses då föreligga.

Om ett fel enligt JB 4 kap. 19 § föreligger, har köparen rätt till prisavdrag enligt JB 4 kap. 12 §. Avdrag på köpeskillingen räknas ut på så vis som stadgas i JB 4 kap. 19 c §, nämligen så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalade priset motsvarar förhållandet vid tidpunkten för tillträdet mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

Slutligen har du som köpare ett ansvar att lämna meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, för att inte förlora din rätt till prisavdrag. I rättsfallet NJA 2008 s. 1158 godkändes en tid på ungefär 4 månader från det att felet upptäcktes tills att reklamation skedde, men det är ändå att rekommendera att skicka en reklamation så snart som möjligt, helst en skriftlig sådan. Om en omständighet förekommit för flera år sedan som gjort att du borde ha upptäckt felet kan din rätt till prisavdrag ha gått helt förloras.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000