Prisavdrag för oförutsedda kostnader kopplade till fast egendom

2017-02-15 i Fel i fastighet
FRÅGA
HejHar köpt en nybildad fastighet, där vi byggt ett hus på.Säljaren har dock inte upplyst om att det kommer att tillkomma en gatukostnad från kommunen.Då kommunen håller på att rusta upp gatorna i området. Vad har vi för möjligheter att kräva en prissänkning på köpeavtalet? Köpet av fastighet gjordes för 6 månader sedan, huset byggs nu.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Köp av fast egendom regleras i Jordabalken och rätten att åberopa fel återfinns i 4 kap 19 §. Regeln säger att man har rätt till prisavdrag om fastigheten avviker från avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att fastigheten belastas med osedvanliga kommunala kostnader skulle kunna vara ett sådant fel. Däremot stadgar 4 kap 19 § 2 st en mycket sträng undersökningsplikt för köparen. Man får som köpare inte åberopa fel som man borde ha upptäckt vid undersökningen före köpet. Således omfattar åberopsrätten enligt 4 kap 19 § bara "dolda fel" och man bör dessutom tillägga att undersökningsplikten vid fastighetsförvärv, jämfört med köp av lös egendom, är mycket mer långtgående.

Rimligtvis borde en framtida kommunal kostnad av detta slag omfattas av sådana "fel" som inte kan åberopas eftersom man som köpare förväntas undersöka redan vid köpet vilka kommunala beslut som kan tänkas påverka/belasta fastigheten i framtiden. Det finns dock ett sätt att ändå åberopa felet och kräva prisavdrag. Det gäller situationer där säljaren uttryckligen utfäst att fastigheten inte kommer att belastas med den här typen av kostnader. Så om du t.ex., vid köpet frågade säljaren huruvida kommunen planerar att fakturera fastighetsägaren för gatukostnader och han svarade "nej, det planerar de inte". I ett sådant läge har du rätt att kräva prisavdrag.

Sammanfattningsvis: Köparen har vid fastighetsköp en långtgående undersökningsplikt och får inte åberopa fel som han borde upptäckt vid en sådan undersökning. Troligtvis är detta dessvärre ett sådant fel som du borde ha upptäckt vid köpet. Det finns dock en möjlighet att ändå åberopa felet och det är om säljaren särskilt utfäst att den här typen av kostnader kommer inte att belasta en framtida fastighetsägare.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?