Prioritetsordning för fordringar i dödsbo

2015-02-14 i Fordringar
FRÅGA
Har fått brev från jurist att min fodran på 5000 kr är oprioriterad i dödsboet. Det finns ca 16000 kr kvar i dödsboet efter att bouppteckning och begravnigs kostnader är betalda. Hur och vem gör prioriteringarna av de olika fodringsägarna. Ingen anhörig eller testamente fanns. Samma fråga har ställts till aktuell jurist, men ej fått något svar!! Är det inte brukligt att kunna ställa frågor till vederbörande jurist vid bouppteckning?Tacksam för svar från er.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om vilken prioritetsordning olika fordringar ska ha när inte tillgångarna i ett dödsbo täcker alla skulder finns i förmånsrättslagen (1970:979) (här). Det är svårt att säga hur prioritetsordningen ser ut i just ditt fall, då det beror på vilka andra typer av fordringar som finns, men allmänt så är det reglerna i förmånsrättslagen som ska följas. Detta innebär bland annat att till exempel begravningskostnader och bouppteckningskostnader går före andra mer "vanliga fordringar" (som till exempel utförda tjänster som ännu inte betalats) då dessa inte har en särskild förmånsrätt enligt den nämnda lagen, och de kallas därför oprioriterade fordringar. Även skulder som finns med någon form av säkerhet, till exempel ett lån med en fastighet som säkerhet för lånet, har vad som kallas för särskild förmånsrätt, vilket också går före så kallade oprioriterade fordringar.

Jag kan mer generellt nämna att enligt 15 § förmånsrättslagen så har fordringar med särskild förmånsrätt företräde framför fordringar med allmän förmånsrätt, och vilka typer av skulder som hör till respektive kategori finns också reglerade i denna lag. Alltså, de fordringar som inte finns nämnda som särskild eller allmän förmånsrätt är oprioriterade fordringar, vilka alla har inbördes lika rätt enligt 18 § förmånsrättslagen. Det innebär att om det finns pengar kvar att dela ut till dig som innehar en oprioriterad fordran, så kommer dessa pengar att delas upp mellan dig och eventuella ytterligare innehavare av sådana fordringar i proportion till fordringens storlek.

Hoppas detta gav svar på din fråga, och behöver du ytterligare rådgivning så rekommenderar jag dig att boka en tid med en specialiserad jurist inom dessa frågor. Det kan du enkelt göra via knappen "boka" här uppe till höger.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (791)
2021-05-14 På vem ligger bevisbördan när jag bestrider en faktura?
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev

Alla besvarade frågor (92281)