prioriteringsordning dödsbo

Vad ska betalas först av ett dödsbo? (Prioriteringsordning)

Vad avskrivs i förhållande till begravning kyrka, präst, kantor etc om inte personen var medlem i svenska kyrkan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga exakta lagregler om prioriteringsordningen när det gäller skulder i ett dödsbo. Dock anses begravnings och bouppteckningskostnader ha företräde framför andra skulder och ska då betalas först.

Man kan dock ta ledning från reglerna som gäller om ett dödsbo försätts i konkurs. Då gäller nämligen Förmånsrättslagen (FRL).

Enligt lagen har vissa fordringar särskild förmånsrätt, och de ska betalas före de fordringar som endast har en allmän förmånsrätt. ( FRL 15 §) Exempel på fordringar med särskild förmånsrätt är skulder som har någon form av säkerhet, tillexempel panträtt i sjöfart eller fast egendom. (se FRL 3a-7§)

De pengarna som sedan finns kvar efter att alla de fodringar med särskild förmånsrätt är betalda fördelas det som finns kvar i dödsboet på de övriga borgenärerna. De har inbördes lika rätt – vilket vill säga att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.( FRL 18 §)

Det vill säga att du måste ta reda på vad det är för olika fordringar som ska betalas, så att du vet vilka som ska prioriteras.

I ditt fall så går har begravningen högst prioritet och ska betalas först. Resterande kyrka, präst, kantor ska fördelas proportionerligt på resterande skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra juriste här


Mvh,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”