Prioritering av skulder i dödsbo

FRÅGA
I en bouppteckning som vi har fått visar det sej att tillgångarna är 900.000 skulderna är 1,160,000. Hur fördelas betalning av skulder då pengarna ej räcker till fullbetalning för alla? Får alla en viss procentsats? Eller hur räknar man ut/får reda på vilken summa som ska till vilken fordran? Är det någon turordning på vilken skuld som ska betalas först (prioriterad skuld) ?
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är dödsboet som ska betala skulden, och inte arvingarna. Det innebär att skulderna betalas innan något fördelas mellan arvingarna. I det här fallet överstiger skulderna de tillgångar som finns I dödsboet.

Det finns speciella regler om förmånsrätt när det gäller utmätning och konkurs i Förmånsrättslagen (FRL). När det dock gäller skulder i ett dödsbo, så finns det inga särskilda lagregler som prioriterar skulderna.

Man brukar dock se på reglerna för förmånsrätt i konkurs för att prioritera skulderna. Fordran med särskild förmånsrätt går fore fordran med allmän förmånsrätt och även fordran utan förmånsrätt, se 15 § FRL. Fordran med någon form av säkerhet, t.ex. bostadslån med fastigheten som säkerhet, har särskilda förmånsrätt enligt 3a-7 §§ FRLoch ska därför betalas ut först. Sedan följer begravnings- och bouppteckningskostnader med allmän förmånsrätt enligt 10 § FRL.

Fordringar utan förmånsrätt har inbördes lika rätt enligt 18 § FRL, vilket innebär att varje fordringsägare får betalt I proportion till sin fordran. En borgenär kan dock enligt fordringavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer.

För att svara på din fråga måste det allts utredas vad det är för fordringar och om det klassas som en fordran med förmånsrätt. De övriga skulderna betalas i proportion till den enskilda skulden som varje borgenär har.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97574)