Principen om condictio indebiti

2015-12-20 i Fordringar
FRÅGA
Hej! För en vecka sedan skickade en person av misstag ca 6000 kr till mitt konto. Jag förstod ganska snabbt att det var ett misstag och överförde därför pengarna till mitt sparkonto för att det inte skulle slösas bort, så att jag skulle kunna betala tillbaka sedan. Idag hörde personen av sig och jag skickade åter pengarna till henne, tydligen hade hennes pojkvän råkat skicka pengarna till mig istället för henne. Men hon sa sedan att jag var skyldig ytterliga 5000 kr som hennes pojkvän hade skickat till mig under april detta år. De pengarna hade jag ingen aning om då jag fortfarande gick på gymnasiet under den tiden och hade därför inte koll på kontot. Jag har med andra ord slösat bort allt och jag är för tillfället en student som inte har råd med mycket. Är jag skyldig att betala tillbaka? Vad händer om jag inte gör det, blir det rättegång? Tacksam för ett snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid felbetalning är huvudregeln att betalningen ska gå åter (principen om condictio indebiti). Undantag från principen kan göras när mottagaren är i god tro, vilket får bestämmas i det enskilda fallet.

Det som talar för att betalningen ska gå åter i ditt fall är att det rör sig om en större mängd summa för en gymnasiestudent. Det finns utrymme för att argumentera för att du borde ha upptäckt en sådan transaktion.

Det som talar för att du får behålla pengarna är att du var ung eller "oerfaren", främst om du var under 18 år (Högsta domstolens dom i NJA 1958 s. 475).

Det ankommer emellertid på betalaren att rätta felet genom att ta kontakt med dig. Att det har dröjt åtta månader talar också till din fördel (Högsta domstolens dom i NJA 1989 s. 224).

Det du kan göra är att hänvisa till de argument och de rättsfallen som jag har redogjort för ovan. Mer kan jag inte säga eftersom bedömningen är väldigt specifik för varje enskild situation. Det blir en rättegång enbart om betalaren väljer att stämma dig inför domstol. Det är en tidskrävande och ofta kostsam process som många inte orkar eller har råd att ge sig in på, så det är inte säkert att det går så långt. Det bästa är att ni kommer överens om något.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll