Presumtion om förskott på arv för bröstarvinge

2017-09-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Har fått ca 100.000kr av min mor måste man skrivs något testamente då? Om det inte skall räknas som ett förskott på arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna som besvarar din fråga återfinns i sin helhet i ärvdabalken (ÄB).

Du är som din moders barn hennes bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § ÄB, vilket innebär att du är hennes närmaste arvinge.

Huvudregeln om förskott på arv finns i 6 kap. 1 § ÄB. Utgångspunkten är att en gåva som ges till en bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv. En gåva ska inte ses som förskott på arv om det har föreskrivits att så inte ska ske eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt framgår att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Det finns inga speciella formkrav på hur det ska framgå att gåvan inte är ett förskott på arv, annat än att det måste framgå tydligt. Det kan framgå genom gåvohandlingen, i ett testamente eller yttras muntligen. Ur bevishänseenden är det att rekommendera att skriftligen anteckna att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Avsiktsförklaringen behöver inte ha framkommit vid gåvotillfället, utan kan framkomma senare.

Slutsats

Du är din moders bröstarvinge. Som bröstarvinge är huvudregeln att gåvor under arvlåtarens livstid ska avräknas som förskott på arv. För att gåvan inte ska räknas som förskott på arv måste det framgå att gåvan inte ska avräknas, exempelvis genom anteckning i testamentet eller genom gåvohandlingen. En sådan viljeförklaring kan lämnas efter gåvotillfället. Din mor måste alltså vidta någon handling för att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1252)
2021-07-31 Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?
2021-07-31 På vilka sätt kan man ge bort sommarställe till sina barn?
2021-07-31 Förskott på arv och laglott
2021-07-31 Gåva till bara vissa barnbarn

Alla besvarade frågor (94627)