Presumtion gällande förskott på arv

2015-11-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag är en änka med två vuxna barn (bröstarvingar). Jag vill ge bort min fritidsbostad till ett av barnen utan att kompensera det andra barnet. Går det ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken framgår det att arvlåtarens avkomlingar, alltså dennes barn, tillhör första arvsklassen och är arvlåtarens bröstarvingar. Har arvlåtaren barn så tar dessa hela arvet och finns det fler än ett barn så ska arvet fördelas lika mellan dem.

I ditt fall så framgår det att du har två stycken bröstarvingar varav du vill ge bort din fritidsbostad till en av dem. Jag utgår ifrån att du har för avsikt att ge bort fritidsbostaden nu och jag kommer därför att behandla frågan utifrån att det rör sig om förskott på arv.

Förskott av arv regleras i 6 kapitlet ärvdabalken. Om du ger bort din fritidsbostad till din ena bröstarvinge kommer detta att räknas som förskott på arv om inget annat föreskrivs. Med andra ord så framgår det av 6 kapitlet 1 § ärvdabalken att om du skriver ett gåvobrev som uttryckligen säger att gåvan inte ska ses som förskott på arv så behöver inte fritidsbostaden räknas som förskott på arv. Syftet med bestämmelserna om förskott på arv är att lagstiftaren presumerar att föräldrar vill behandla sina barn lika. Denna presumtion går som sagt att bryta om man skriver ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1137)
2020-09-19 Hur påverkas jag om ett syskon får ett förskott på arv?
2020-09-16 Utgör en penninggåva till bröstarvinge förskott på arv?
2020-09-16 Försäljning av fastighet till underpris och förskott på arv
2020-09-15 Fastighet i gåva - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (84163)