Preskriptionstider för våldtäkt mot barn

FRÅGA
En reflektion: jag läser i tidningen att preskriptionstider ska slopas. Då tänkte jag på Billdalsfallet, där en person dömdes för en 24 år gammal våldtäkt. Hur var det möjligt, med tanke på att det finns preskriptionstid för det brottet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller preskriptionstider för brott, vilket regleras i 35 kap. Brottsbalken (BrB). Att ett brott preskriberas innebär att den misstänkte inte längre kan åtalas för brottet.

Precis som du säger så dömdes en person för en 24 år gammal våldtäkt i Billdalsfallet. För våldtäkt gäller olika preskriptionstider beroende på vilken grad av våldtäkt det är. En grov våldtäkt har en preskriptionstid på 15 år medan en mindre grov våldtäkt har en preskriptionstid på 10 år (35 kap. 1 § BrB). Eftersom Billdalsmannen stod åtalad för grov våldtäkt var preskriptionstiden 15 år.

Anledningen till att det var möjligt att ändå ta upp fallet och döma Billdalsmannen efter 24 år var för att flickan bara var 8 år när hon våldtogs. Preskriptionstiden räknas normalt från den dag då brott begås, men om brott begås mot en person som inte har fyllt 18 år så börjar preskriptionstiden räknas från den dag då målsäganden fyllt 18 år (35 kap. 4 § BrB).

I Billdalsfallet dröjde det alltså 10 år innan preskriptionstiden började räknas, och därefter gällde en preskriptionstid på 15 år. Man kan därför säga att den totala preskriptionstiden blev 25 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll