Preskriptionstider

FRÅGA
Hej! Min pappa utnyttjade mig sexuellt från spädbarnstiden fram till 3-årsåldern då min mamma lämnade honom. Min mamma visste inte om övergreppen och jag hade pga PTSD osv trängt undan dessa minnen, jag började få minnesbilder och flashbacks när jag var ca 17 år. Idag är jag 27 år och har genom terapi lyckats få fram mina minnen mer tydligt, men jag lider fortfarande otroligt mycket av mina minnen. Jag undrar om det finns möjlighet att anmäla min far nu trots att det var många år sedan. Till saken hör också att min pappa är tysk och bor inte i Sverige, gissningsvis bor han i Tyskland igen.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskriptionstider brott regleras i 35 kap. Brottsbalken. Där framgår att preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn är följande:

- Våldtäkt mot barn: 10 år
- Grov våldtäkt mot barn: 15 år
- Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år
- Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år
- Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 år

I vanliga fall börjar preskriptionstiden löpa vid dagen då gärningarna begicks. Reglerna om preskription skiljer sig dock när det gäller sexualbrott riktade mot barn. Enligt 35 kap 4 § 2 st BrB börjar preskriptionstiden att löpa från den dag den utsatte fyller 18 år.

Det innebär att det endast är sexuellt övergrepp mot barn av normalgraden som är preskriberat nu. Alla andra av brotten ovan kan fortfarande lagföras. Du kan därför anmäla din far för dessa fortfarande. Preskriptionsreglerna innebär dock att din far måste hinna häktas eller erhålla del av åtal inom tidsgränserna. Det innebär att det är bråttom eftersom alla brott förutom grov våldtäkt mot barn preskriberas när du fyller 28. Att din far bor i Tyskland förhindrar inte en anmälan hos polisen i Sverige. Det blir sen upp till svenska polisen att ta kontakt med tyska myndigheter om de vill kalla honom till förhör eller häkta honom.

Jag hoppas att detta har besvarat dina frågor.

Mvh

Johan Landström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?