Preskriptionstid vid sexuella övergrepp

FRÅGA
År 2015 var jag med om ett sexuellt övergrepp jag var då sjuk i anorexi, har inte säkrat några bevis eller anmälde detta efter då jag inte var stark nog att ta tag i det PGA anorexi plus annan psykiatrisk problematik. Min fundering är nu kan jag anmäla denna händelsen efter så många år eller är det preskriberat? Vänliga hälsningar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Våldtäkt kontra sexuellt övergrepp

Det finns olika typer av sexuella övergrepp. Ifall handlingen består av genomförande av samlag (eller handling jämförlig med samlag) mot någons vilja så rör det sig om brottet våldtäkt, vilket innebär en påföljdsbestämning mellan två och sex års fängelse (6 kap. 1 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]). Om någon genomför annan sexuell handling än våldtäkt mot annans vilja är det istället ett sexuellt övergrepp, vilket ha en straffpåföljd om högst två år (6 kap. 2 § 1 st. BrB). Är det sexuella övergreppet däremot att betrakta som grovt så aktualiseras brottet grovt sexuellt övergrepp, vilket har en straffpåföljd mellan sex månader och sex år (6 kap. 2 § 2 st. BrB). Vad som avses som ett grovt brott är bland annat om gärningsmannen använt sig av våld eller hot av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.


Preskriptionstider vid brott

Upp till ett års fängelse innebär en preskriptionstid på två år (35 kap. 1 § 1 pt. BrB)Mellan ett och två års fängelse innebär en preskriptionstid på fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB)Mellan två och åtta års fängelse innebär en preskriptionstid på tio år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB)Över åtta års fängelse, men inte livstid, innebär en preskriptionstid på femton år (35 kap. 1 § 4 pt. BrB)Livstids fängelse innebär en preskriptionstid på tjugofem år (35 kap. 1 § 5 pt. BrB)


Gällande i ditt fall

Vad som blir gällande i ditt fall är beroende på om du utsatts för en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Har du blivit utsatt för en våldtäkt, dvs. samlag eller en handling vars kränkning motsvarar samlag mot din vilja, så är preskriptionstiden tio år (6 kap. 1 § BrB jfr 35 kap. 1 § 3 pt. BrB) Således kan du i sådana fall fortfarande upprätta en anmälan, vilken skulle kunna leda till åtal. Detsamma gäller vid ett grovt sexuellt övergrepp, då preskriptionstiden även där är 10 år (6 kap. 2 § 2 st. BrB jfr 35 kap. 1 § 3 pt. BrB).

Rör det sig däremot om ett sexuellt övergrepp som inte kan likställas med samlag, så har preskriptionstiden dessvärre gått ut, eftersom den är satt till fem år och händelsen inträffade för sex år sedan (6 kap. 2 § 1 st. BrB jfr 35 kap. 1 § 2 pt. BrB). Innebörden är dock inte att du inte kan upprätta en anmälan, utan det kan du fortfarande göra. Anmälan kommer däremot inte att resultera i något åtal eftersom fallet är preskriberat. En anmälan kan dock innebära en personlig uppgörelse så om du känner att du vill göra en så rekommenderar jag dig att göra det för ditt välmåendes skull.

Du är välkommen att kontakta Lawline på nytt om du har några fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?